Setomaa on suurepärane koht hariduse omandamiseks

Setomaa lasteaiad ja koolid on suurepärased kohad hariduse omandamiseks. Meil on väikesed rühmad ja klassid, mis võimaldavad rahulikku õpikeskkonda ja personaalset lähenemist. Meie haridusasutustes töötavad väga head õpetajad, kes täiendavad ennast pidevalt erialaselt ja praktiseerivad kaasaegseid õpimeetodeid, ja särasilmsed tugimeeskonna liikmed. Asume puhta looduse ja rikka kultuuriruumi keskel, mis annab rohkelt võimalusi õuesõppeks, siinse looduse … Loe edasi…

Miks tekkis valimisliit Ühine Setomaa?

Te ju mäletate neid keerulisi ja raskeid aegu neli aastat tagasi? Kui riik korraldas haldusreformi läbi viies Setomaal rahvahääletuse, et saada teada, kas siinne rahvas tahab elada ühises Setomaa vallas või on õigus neil toonaste Setomaa valdade volikogude liikmetel, kes arvasid, et ühist Setomaa valda pole vaja ja et meie maa võiks vabalt ära jagada … Loe edasi…

Kultuurielu Setomaal muutub üha sündmusterohkemaks

Kultuurielu on alati muutustes ja kujunemisjärgus, nii ka Setomaal. Sündmusi korraldab Setomaal lisaks omavalitsusele suur hulk mittetulundusühinguid, ettevõtteid ja aktiivseid eestvedajaid. Setomaa vald on ühinemise järel püüdnud leida parimad lahenduse kultuurielu vedamiseks. Nii koondati Setomaa Kultuurikeskuse alla Obinitsa, Lüübnitsa ja Värska ning Obinitsa külakeskusesse loodi kultuurikorraldaja ametikoht. Sündmuste korraldamisse on kaasatud ka valla teeninduspunktide töötajaid. … Loe edasi…

Ühine Setomaa tõi valda ajaloo suurimad investeeringud

Ehkki Setomaa vald jäi neli aastat tagasi ilma riigi jagatud liitumisrahast, sest toonased Setomaa vallad ei suutnud haldusreformi ajal vabatahtlikult liituda, ei ole me siiski käed rüpes istunud ja oodanud valget laeva. Valimisliidu Ühine Setomaa tuumiku moodustanud volikogu on teinud häid otsuseid ja vallavalitsus on suutnud neid edukalt täita, mida kinnitavad erinevatest projektidest valda toodud … Loe edasi…

Soovid lähevad täide, kui küla on ise aktiivne

Kui vaadata Lüübnitsa küla, siis on see nagu Setomaa küla ikka. Kaunis loodus – järv, rand, vaatetorn ja jõhvikasoo, aga ka omanäoline kultuur, laat ja toredad inimesed. Olemas on kõik eeldused heaks ja rahulolevaks eluks. Kuid midagi oli puudu. Tsässon – koht, kus iga inimene saab hingerahu, lohutust ja tuge. Ja erinevate osapoolte koostöös see … Loe edasi…

Külade arengu eelduseks on koostöö küla ja omavalitsuse vahel

Ühise Setomaa tegevuskava lugedes jääb kindlasti silma, et valimisliidu prioriteet on Setomaa külade areng. Jätkatakse mitmete siiani ennast õigustanud tegevustega, millest näiteks üks olulisem on, et volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse piirkondliku esindatuse põhimõttest. See ja uue komisjonina loodav külaelu komisjon peaksid andma otsustajatele parema pildi külade vajadustest. Jätkatakse mitmete maale suunatud toetusfondidega, aga toetatakse ka … Loe edasi…

Sotsiaalvaldkond astus nelja aastaga inimestele lähemale

Setomaal lähtume abivajaja reaalsetest vajadustest, hoolitseme selle eest, et abivajajad saaksid tuge ja sotsiaalteenuseid taotleda võimalikult kodu lähedal. Neli aastat tagasi ühendasime üle-setomaaliselt sotsiaalvaldkonna juhtimise ja koordineerimise, korraldasime abi andmist, parendasime nende aastate jooksul sotsiaalteenuste ja toetuste kvaliteeti ning arendasime teenuseid. Mis muutus paremaks? Igasse teeninduspunkti jäi tööle sotsiaaltööspetsialist ja avahooldustöötaja. Loodi täiskohaga lastekaitsespetsialisti ja … Loe edasi…

Valimisliit Ühine Setomaa täitis nelja aastaga palju olulisi eesmärke

Neli aastat tagasi seisis valimisliit Ühine Setomaa ühise Setomaa valla moodustamise eest, sest 76,9% hääleõiguslikest elanikest otsustas rahvahääletusel just selle poolt. Tagasi vaadates on hea tõdeda, et see oli valla elanike õige otsus.  Tasub meelde tuletada, et teine valik oli valla erinevate osade sundliitmine Võru, Räpina ja Rõuge vallaga, kus Setomaa oleks rebitud kolmeks tükiks. … Loe edasi…

Setomaa valla järgmised neli aastat

Järgmise nelja aasta oluliseks väljakutseks jääb: kuidas tagada omanäoliste külade ja nulkade areng ning kuidas hoida meie eripära nurgakivi – seto pärandit ja identiteeti. Eestis pole ühtegi teist omavalitsust, kelle ülesandeks on seto kultuuripärandi hoidmine ja arendamine. Seega on meil kohustus jälgida, et kõik meie otsused toetaks külade arengut ja seto kultuuri säilimist. Valimisliidu tugevad … Loe edasi…

Oleme püüdnud Setomaale tuua võimalikult palju raha – ja teeme seda edasi

Viimase nelja aastaga on Setomaa Liit aidanud tuua kohalikku ettevõtlusse ja kultuuriellu ligi miljon eurot programmide raha. Edenema on hakanud koostöö piirinaabritega ning toimib ettevõtjate võrgustik. Seisame Setomaa Liiduga jätkuvalt selle eest, et tuua Setomaale võimalikult palju programmide raha, sest tänu sellele on tehtud mitmeid suuri investeeringuid, viidud kokku kultuurigruppe ja õpilasi, korraldatud koolitusi, õppereise … Loe edasi…