Margus Timmo 141

margus timmo
Juhataja, MTÜ Setomaa Liit

Töötan selle nimel, et Setomaa nulkade elanikud leiaksid omale meelepärase töö või tegevuse ja tunneksid rõõmu uutest võimalustest.Usun, et koostöös jõuame kaugemale.

Minu nimi on Timmo Margus, olen 60 aastat vana ja mul on 5 last. Olen pikaajalise kogemusega ettevõtja, mitmete organisatsioonide ülesehitaja, minu juured on Setomaal ja isakodu Härmä külas.Alates 2005. aastast juhin MTÜ Setomaa (Valdade) Liitu ja väljakutseks on piirkonna isemajandamisvõime tõus ning jätkusuutlikkus, mille võtmeks on leidlik ja ettevõtlik inimene. Olen Setomaa valla arengu- ja majanduskomisjoni liige ja alates 2018. aastast Võru maakonna mahetootmise ja -käitlemise eestvedaja. Minu üks eesmärk on leida võimalusi erinevate projektirahade toomiseks Setomaale, mille abil toetada Setomaa majanduslikku hakkamasaamist ja ettevõtlust. 

Viimasel neljal aastal on Setomaa Liit toonud piirkonda programmide vahendeid ligi miljon eurot. Tänu sellele on tehtud mitmeid investeeringuid, viidud kokku kultuurigruppe ja õpilasi, korraldatud koolitusi, õppereise ja ühisüritusi, tutvustatud Setomaad ning tehtud palju muid tegevusi Setomaa edendamiseks. Näen, et saame olla toeks paljudele ettevõtlikele inimestele ja erinevatele huvigruppidele. Setomaal on elav kultuurpiirkond, mida meie inimesed peavad väga oluliseks. Siia päris igasugune ettevõtlus ei sobi. Iidsed traditsioonid seavad meile raami. Meile ei sobi tselluloositehas ja teised taolised, mis on loodusele ohuks.  Head näited on kultuuriettevõtlus, turism, käsitöö, põllumajandus ning toiduga seotud ettevõtlus, puidu ja muude loodusvarade väärindamine.  Ühe võimalusena näen praegu tühjalt seisvate tootmishoonete kasutusele võtmist. Esimese sammuna oleme rajanud Obinitsa külmakeskuse. Pean silmas perspektiivi, et varustame lasteaedu, koole, piirikaitselisi üksusi tervislike kohalike põllumajandussaadustega. Praegu pole kohta, kus esmatöötlemist ja säilitamist korraldada. 

Töötan selle nimel, et Setomaa nulkade elanikud leiaksid omale meelepärase töö või tegevuse ja tunneksid rõõmu uutest võimalustest.Usun, et koostöös jõuame kaugemale.

 Kandideerin volikogusse, et Setomaa elanikud saaksid paremini hakkama, oleksid jõukamad ja tervemad.