Aarne Leima 103

aarne leima
Ettevõtja, sootska

Küla või piirkonna areng ei ole edukas kui see on ainult ühe poole soov ja tegutsemine.
Vaid aus dialoog ja konstruktiivne koostöö küla ja omavalitsuse vahel viib soovitud tulemuseni.

Olen Aarne Leima, 59 aastane, abielus ja kahe täiskasvanud poja isa ning Mikule vanaisa.

Luhamaale, oma isatallu, tulin 15 aastat tagasi ja sellest ajast saadik olen olnud tihedalt seotud Setomaa tegemistega. Olen vedanud nii külaseltsi kui ka Valdade Liidu projekte, olnud pikalt Setomaa ettevõtlusnõustaja ja mitmete Seto kuningriigipäevade peakorraldaja, tegutsen aktiivselt Setomaa giidina.
Mind on kolmel korral valitud Setomaa ülemsootskaks, samuti Seto Kongressi Vanemate Kogusse, kuhu kuulun ka praegu. Olen Setomaa valla volikogu liige ja selle kultuurikomisjoni esimees.  

Julgen arvata, et olen läbi nende tegevuste õppinud Setomaad ja tema vajadusi hästi tundma. Olen saanud Setomaalt väga palju ja tunnen nüüd nii soovi kui vastutust oma kogemustega selle arengutesse kaasa aidata. Kandideerin volikogusse, et seista Setomaa külade eest.

Küla või piirkonna areng ei ole edukas kui see on ainult ühe poole soov ja tegutsemine.
Vaid aus dialoog ja konstruktiivne koostöö küla ja omavalitsuse vahel viib soovitud tulemuseni.

Luhamaal on aktiivne ja ühtehoidev kogukond, kes on ise teinud väga palju oma nulga arenguks. Selle tunnistuseks on nulgale antud Võru maakonna aasta küla 2020 tiitel.
Nulga arendamise ja kuningriigipäeade korraldamise eest Setomaa külades sain möödunud aastal Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia. Oleme valmis oma kogemusi teiste küladega jagama.

Kandideerin valimisliidus Ühine Setomaa sellepärast, et selle tuumiku moodustavad inimesed, kes seisid aktiivselt oma valla moodustamise eest ja jätsid seeläbi kohalike asjade otsustamise meie endi kätte. Lisaks on valimisliidus hulk särasilmseid ja Setomaast hoolivaid noori.