Toomas Valk 125

toomas valk
Loodusvaht, RMK

Seto kultuur on meie piirkonna suur rikkus ja minu jaoks on oluline selle hoidmine ning edasikandmine.

Elan juba viisteist aastat koos perega Setomaal Nedsaja külas ja olen oma südameasjaks võtnud meie küla ja kogukonna edendamise ning noorte perede Setomaale elama kutsumise. Seto kultuur on meie piirkonna suur rikkus ja minu jaoks on oluline selle hoidmine ning edasikandmine.

Igapäevaselt töötan riigimetsas loodusvahina ja pean tähtsaks Setomaa puhta looduskeskkonna hoidmist ning looduses liikumise võimaluste edendamist. Nelja lapse isana on minu jaoks väga oluline ka Setomaal pakutava hariduse kaasaegsus ja kvaliteet.