Soovid lähevad täide, kui küla on ise aktiivne

Kui vaadata Lüübnitsa küla, siis on see nagu Setomaa küla ikka. Kaunis loodus – järv, rand, vaatetorn ja jõhvikasoo, aga ka omanäoline kultuur, laat ja toredad inimesed. Olemas on kõik eeldused heaks ja rahulolevaks eluks.

Kuid midagi oli puudu. Tsässon – koht, kus iga inimene saab hingerahu, lohutust ja tuge. Ja erinevate osapoolte koostöös see valmis: külaelanik kinkis vallale kinnistu, koguti annetusi, osaliselt valla toel (toonane Mikitamäe vald) ja küla elanike osavõtul valmis pühakoda.

Kuid siiski sooviti enamat. Kui külaelanikelt täpsemalt uuriti, siis koheselt ei osatudki vastata. Kui andsime küsitluslehe ja mõtlemisaja, saime teada inimeste mõtted, soovid, ideed ja unistused – ja neid oli oi-oi kui palju. Oli lihtsamalt täidetavaid soove ja ettepanekuid – heakord (ühised talgud), turvalisus (turvakaamerad), küla kirmaskid (külapäev, jaanituled) jne.

Koos valla arendusnõunikuga kirjutasime paar projekti kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) jaoks. Omavalitsus märkas, et kogu küla on haaranud n-ö härjal sarvist ja seejärel tuli juba koostööpakkumine Seto Kuningriigi korraldamiseks. Nii mõnedki uued ideed said julgust juurde (nt laululava remont koos palliplatsiga, rannaala korrastustööd, lilleamplid tänaval jne).

Küsimus tekkis, mida teha mahukate ja ressurssi nõudvate vajaduste ja unistustega – puhas joogivesi, tänavavalgustus, valla teede seisukord, bussitransport, bussijaamad, matkarajad jne. Vastus on, et oma sõna tuleb sekka öelda, kui arutelu all on valla arengukavad ja üldplaneeringud. Need on dokumendid, mille kohta peaks iga küla oma arvamuse ütlema. Erinevate külade mõtted ja ettepanekud on vallavalitsusele abiks investeeringute kava ja projektide planeerimisel. Kõigi ideede elluviimine võtab küll aega, kuid kui aastast aastasse valla arengukava üle vaadata ja selle nimel koostööd teha, siis saavad kõik unistused ükskord teoks.

Setomaa külad on tugevad. Võru maakond on kahel järjestikusel korral esitanud Eestimaa aasta küla konkursile nominendiks just Setomaa küla ning ühel korral on võit ka meile koju toodud.

Meie küla soovitus on, et võta kindlasti osa valla arengukava ja erinevate ümarlaudade aruteludest, pöördu oma idee ja unistusega valla spetsialisti poole, proovi KOP projekte kirjutada (kui ise ei oska, siis küsi vallast abi). Setomaa Edendüsfond on üks võimalus oma ideede teostamiseks. Ole ise aktiivne, võta osa erinevatest sündmustest: ümarlauad, mõttetalgud jne. Ja mis kõige tähtsam – tee teiste küladega koostööd.

Kõik koos oleme tugevad!

Urmas Sarja

Lüübnitsa külavanemv