Urmas Sarja 124

urmas sarja
Lüübnitsa külavanem, müügiesindaja, AS Taure

Külad ja nendes elavad inimesed on ühe väikese valla kõige tähtsam osa. Inimestest külades sõltub kuidas vallal läheb. Olen võtnud oma hooleks ja südameasjaks, et külad ning piirkonnad oleksid turvalised, hea elukeskkonna ja heakorraga, arenemisvõimelised, aktiivsed ja võimaluste rohked.

Külad ja nendes elavad inimesed on ühe väikese valla kõige tähtsam osa. Inimestest külades sõltub kuidas vallal läheb. Olen võtnud oma hooleks ja südameasjaks, et külad ning piirkonnad oleksid turvalised, hea elukeskkonna ja heakorraga, arenemisvõimelised, aktiivsed ja võimaluste rohked. Pean tähtsaks, et valla ametnikud jõuaksid küladesse, oleksid vajadusel olemas iga vallaelaniku jaoks. Pean vajalikuks, et Setomaa vallas loodaks külade nõustaja ametikoht ja külade komisjon. Eesmärgiks on et, info on elanikele aegsasti kätte saadav ja elanikkonnal on lihtne kaasa rääkida valla arengus.

Minu juured on pärit Setomaalt Velna külast. Oma tegemistega olen tagasi Setomaale jõudnud 8 aastat eest. Sellest ajast on olnud minu südame asjaks kogukonna ja Setomaa valla arendamine ning ühte hoidmine. Olen aktiivselt kaasa rääkinud varasemalt Mikitamäe ja praegu Setomaa valla arengukavade ning üldplaneeringute koostamisel, osalenud kogukondasid puudutavatel koolitustel ja õppepäevadel üle Eesti. Varasemalt, elades Tartumaal,  olen 16 aastat kuulunud Ülenurme (praegu Kambja) volikokku, juhtinud maakomisjoni, tegelenud põllumajandusega, omandanud kõrghariduse ja loonud pere. Olen kahe poja isa. Töötan põllumajandustehnikat müüvas ettevõttes müügiesindajana.

Olen panustanud ja hea seisnud ka naaberkülade Beresje ja Audjassaare eest. Head läbisaamist ja koostööd naaberkülade elanikega pean väga oluliseks. 2018 a. valiti mind Lüübnitsa külaelanike poolt külavanemaks. 2019 a. sai meie küla suure tunnustuse osaliseks ning valiti „Eestimaa Aasta külaks 2019“. Olen tunnustatud „Aasta vabatahtliku aumärgiga“ 2019 a.

Minu põhieesmärk volikogus oleks suunatud külade ja elanike heaolule. Kaasata küla ja valla arengusse ka nn „suveelanikud e. suvitajad“, kes alaliselt ei ela Setomaa vallas. Soovin luua külade kogu koos külade nõuniku ametikohaga. Enam tähelepanu tuleb pöörata külade heakorrale, turvalisusele, info kättesaadavusele ja avatuse parandamisele. Arendada taristut, matkaradasid ning aktiivset turismi.

Lühidalt kokku võttes- olen uustulnuk Setomaa arendamisel, vaatan asju veidi teise nurga alt ning kindlasti toon uusi mõtteid ja ettepanekuid Setomaa paremaks  muutmisel.