Miks tekkis valimisliit Ühine Setomaa?

Te ju mäletate neid keerulisi ja raskeid aegu neli aastat tagasi? Kui riik korraldas haldusreformi läbi viies Setomaal rahvahääletuse, et saada teada, kas siinne rahvas tahab elada ühises Setomaa vallas või on õigus neil toonaste Setomaa valdade volikogude liikmetel, kes arvasid, et ühist Setomaa valda pole vaja ja et meie maa võiks vabalt ära jagada juppideks naabrite vahel. Osa Võru, osa Räpina ja osa Rõuge vallale.

Nelja aasta eest oli sisuliselt tegu elu ja surma küsimusega.  Setomaal elavad inimesed tegid aga ajalugu ja tulid rahvahääletuseks välja. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku – mis tegi hääletusaktiivsuseks 57,5% ja oli haldusreformi rahvaküsitluste rekord!

Mida see kõrge osalusprotsent näitab? Seda, et Setomaal elavatele inimestele on Setomaa valla olemasolu väga tähtis. Jah-vastuse ühise Setomaa valla moodustamise toetuseks andis 76,9% vastanutest.

Aga pole keerulisi aegu ilma pisikese heata. See, et toonastes volikogudes ei õnnestunud kahjuks vabatahtlikku ühinemist ühiseks Setomaa vallaks kokku leppida – ja mille tulemusel lendas nelja aasta eest tuulde 1,8 miljonit eurot, mis oleks tulnud riigilt Setomaale kohaliku arengu heaks –, on masendav.  See jääb kõigi nende toonaste volikoguliikmete südametunnistusele, kes tegutsesid vabatahtliku ühinemise vastu, jääb siinse piirkonna ajaloos neid häbimärgina igaveseks saatma. 

Edumeelsed inimesed Setomaa valdades aga ühinesid selles raskes katsumuses. Ühise Setomaa valla loomise eest seisjad moodustasid valimisliidu Ühine Setomaa. Saime 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel teilt toetuse, mistõttu saime nelja aasta jooksul viia ellu Setomaa inimeste tahet moodustada ja panna tööle ühine Setomaa vald.

Nüüd tuleb teil astuda vaid üks samm veel. Olete andnud meile võimaluse luua Setomaa vald ja seda viimase nelja aasta jooksul arendada. Andke nüüd oma hääl oktoobris toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimistel, et saaksime teie tahet ka edasi ellu viia. Valimisliit Ühine Setomaa on väga laiapõhjaline – siia kuuluvad inimesed erinevatest Setomaa piirkondadest, erakondadest ja suguvõsadest, aga meie inimesed on toimekad ka väga erinevates tegevusvaldkondades. Meid ühendab üks – suur armastus Setomaa, siinsete inimeste ja oma kodukandi arengu vastu. Anname ka edaspidi endast kõik Setomaa heaks!

Annela Laaneots