Miks tekkis valimisliit Ühine Setomaa?

Te ju mäletate veel seda libedat päeva jaanuaris, kus kerge sula oli muutnud Setomaa kui suureks liuväljaks. Ent vaatamata sellele leidis üle poole Setomaa elanikkonnast – mis ühtlasi on haldusreformi rahvaküsitluste osalusrekord – tee valimiskasti juurde. Sest tegu oli sisuliselt elu ja surma küsimusega: kas Setomaal elavad inimesed tahavad jääda omal maal ise otsuseid tegema ja soovivad oma valda, või jääbki tõesti  viimane sõna neile mõne valla volikogu liikmele, kes lakke vaadates  väitsid, et Setomaal pole oma valda vaja. Et Setomaal elavatel inimestel on parem alluda kellelegi teisele, suuremale ja käib siinsele rahvale küll.Jaanuaris toimus Setomaal rahvahääletus, mille olulisust on võimatu alahinnata. Võib julgelt öelda, et tegu oli Setomaa ajaloo pöördepunktiga –  setod, kes siiani olid jaotatud kahe riigi, Eestimaa poolel kahe maakonna ja neis maakondades omakorda nelja valla vahel, said otsustada, kas nad soovivad elada koos ühises omavalitsuses.  Siinpool kontrolljoont, Setomaal.  Vallas, mis on ühine ja hea omavalitsus kõigile Setomaal elavatele inimestele.

See oli rahvale oluline küsimus, mis puudutas päriselt. Ja inimesed tulid valimistel välja – vaatamata sellele, et samasisulisi lokaalsel tasemel allkirjade kogumisi on viimasel ajal olnud nii palju, et, olgem ausad, hakkas tekkima juba tüdimus.

Ent nüüd olid tegu riikliku küsitlusega ja riigi sõnum oli setomaalastele üks: see on selle inimpõlve tõenäoliselt viimane võimalus moodustada Setomaal ühine omavalitsus.  Rahvas on meil tark ja sai aru, et kui me nüüd läbi avanenud võimaluse akna ei lipsa, sulgub see. Kas ja millal see üldse uuesti avaneb, ei tea.

Nii tegidki Setomaal elavad inimesed ajalugu ja tulid rahvahääletuseks välja.  Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord! Mida see kõrge osalusprotsent näitab? See näitab seda, et Setomaal elavale rahvale  on teema oluline, tähtis ja ei saanud jätta oma meelsust avaldamata.

Setomaa elanikud, eestlased ja setod üheskoos, toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Jah Setomaale vastati kõigis Setomaa omavalitsustes.

Nii et need  volikogu liikmed ühes Setomaa vallas, kes enne rahvaküsitluse tulemuste selgumist väitsid, et „rahvas äkki ikka vist äkki võibolla äkki ei taha ja ma tean üht küla, mis kindlasti ei taha ühist valda“, ei saanud enam ja ei saa ka nüüd öelda, et nad seisavad rahva tahte eest. Vastupidi, kõik need tegevused volikogudes – kaasa arvatud sundliitmisotsuse kohtusse kaebamine Mikitamäe vallas – on need volikogu liikmed teinud rahva tahte vastu. Jätke meelde need inimesed, jätke meelde need nimed – ja ärge andke neile enam kunagi volikogudes võimalust Setomaa rahva tahte vastu tegutseda. Ärge valige neid volikokku!

Aga pole halba ilma pisikese heata. See, et volikogudes kahjuks ei õnnestunud vabatahtlikku ühinemist kokku leppida – ja mille tulemusena lendas vastu taevast 1,8 miljonit eurot, mis oleks tulnud riigilt Setomaale vabatahtliku ühinemise korral ja mida oleksime saanud koos Setomaa arengu heaks kasutada – on masendav.  See jääb kõigi nende volikoguliikmete südametunnistusele,  kes tegutsesid vabatahtliku ühinemise vastu, jääb siinse piirkonna ajaloos neid häbimärgina igaveseks saatma.

See pisike hea, mis aga tekkis, oli see, et edumeelsed jõud Setomaa valdades ühinesid. Koos hakkas tegutsema  tuumik inimesi, kes olid südamepõhjani masendunud nende volikogu liikmete tegevusest, kes tegutsesid ühise Setomaa valla vastu mingeid oma isiklikke eesmärke saavutada püüdes. Mitte ei hoolinud Setomaa kui piirkonna edukast terviklikust arengust, kus Setomaal elavad inimesed saavad teha oma maad ja kodukohta puudutavaid otsuseid ise.

Enamik neist inimestest, kes päevad ja ka ööd pühendasid sellele, et Setomaast saaks ühine vald,  on nüüd teie ees Ühine Setomaa valimisliidus.

Nüüd tuleb teil astuda vaid üks samm veel. Olete juba jaanuarikuisel rahvaküsitlusel öelnud, et soovite ühist Setomaa valda. Andke nüüd oma hääl 15. oktoobril toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimistel teile enim sümpaatsele Ühine Setomaa nimekirjas kandideerivale Setomaa eest seisjale – siis saame hakata teie soovi elada ühise Setomaa vallas ellu viima.

Annela Laaneots