Oleme püüdnud Setomaale tuua võimalikult palju raha – ja teeme seda edasi

Viimase nelja aastaga on Setomaa Liit aidanud tuua kohalikku ettevõtlusse ja kultuuriellu ligi miljon eurot programmide raha. Edenema on hakanud koostöö piirinaabritega ning toimib ettevõtjate võrgustik.

Seisame Setomaa Liiduga jätkuvalt selle eest, et tuua Setomaale võimalikult palju programmide raha, sest tänu sellele on tehtud mitmeid suuri investeeringuid, viidud kokku kultuurigruppe ja õpilasi, korraldatud koolitusi, õppereise ja ühisüritusi, tutvustatud Setomaad ning tehtud palju muudki Setomaa arengu ja majanduselu tugevdamiseks. Siia lisanduvad meie partnerite – Seto Käsitüü Kogo, Setomaa Turismi ja teiste projektidega toodud vahendid. See töö ei lõpe, sest Setomaa elu edendamiseks on see jätkuvalt oluline.

Lubadused, mis said juba täidetud

Teoks on saanud eelmine valimislubadus – Setomaa Edendüsfond. Selle kogu rahastus põhineb kogukonna liikmete annetustel. Praeguseks on olnud viis taotlusvooru, milles on kogukonna annetatud vahenditest jagatud heade ideede teostamiseks kokku 141 000 eurot.

Kutsun kõiki üles nii annetama kui ka esitama oma häid projektiideid, mille teostamisele saaks fond oma õla alla panna.

Oleme ”laiendanud” Setomaa piire ning avanud Imavere ristis asuvas Tikupoisis „Seto saatkonna”. Selle kioski eesmärk on tutvustada ja propageerida Setomaad ning toetada meie ettevõtjaid. Meie müügikioskis pakub oma kaupa juba mitukümmend Setomaa ettevõtet, kuid ootame uusi huvilisi ka juurde.

Hindan kõrgelt seda, et meie piirkonnas on tegutsemas ettevõtlike inimeste klubi SEIK, mis liidab inimesi sõltumata tegevusalast, soost või erakondlikust kuuluvusest. Toetan kõiki ettevõtjate ühendusi, kes on vajalikuks tugistruktuuriks üksikule väikeettevõtjale.

Setomaa on elav kultuurpiirkond, mida meie inimesed peavad väga oluliseks ning seetõttu päris igasugune majandus siia ei sobi. Iidsed traditsioonid seavad meile raami. Meile ei sobi tselluloositehas ja teised loodusele ohtu kujutavad ettevõtmised. Oleme niigi mures metsaomanike pärast, kes pärast lageraiet ei taasta oma metsa.

Kultuuri- ja loodussõbralik väikeettevõtlus

Meile sobib ettevõtlus, mis toetab kultuuri (või ei vastandu kultuurile) ning kus kultuur saab suurendada ettevõtja konkurentsivõimet. Head näited on kultuuriettevõtlus, käsitöö ja toiduga seotud ettevõtlus, puidu ja muude loodusvarade väärindamine jne. Majandusteadlased väidavad, et elujõuline on see piirkond, kus väärindatakse tooret ja areneb töötlev väikeettevõtlus.

Ühe olulise võimalusena näen unarusse jäetud tootmishoonete uuesti kasutusele võtmist. Esimene samm on tehtud. Näiteks rajasime Obinitsa külmakeskuse, et pikemas perspektiivis varustada lasteaedu, koole, piirikaitselisi üksusi tervislike kohalike põllumajandussaadustega. Praegu pole kohta esmatöötlemiseks ja säilitamiseks, mistõttu on meil selles osas arenguruumi. See eeldab omanike ja valla koostööd. Vald saab ehitada kommunikatsioonid, siis tekib omanikel ka motivatsioon investeerida ja hooned kasutusse võtta.

Anna oma hääl valimisliidule Ühine Setomaa, siis saame need plaanid teoks teha.

Margus Timmo