Raul Kudre 101

raul kudre
Vallavanem, Setomaa Vallavalitsus

Olen jätkuvalt kindel selles, et ajaloolist ja kultuurilist identiteeti hoides suudame kiires maailmas sammu pidada ja omame eelist mitmetes arengutes ja ettevõtmistes.

Olen Raul Kudre, 51aastane, 4 lapse isa. Ühine Setomaa vald on tõestanud seda, et nelja aasta tagune
otsus moodustada Setomaa vald oli ainuõige! Olen jätkuvalt kindel selles, et ajaloolist ja kultuurilist
identiteeti hoides suudame kiires maailmas sammu pidada ja omame eelist mitmetes arengutes
ja ettevõtmistes. Olen valmis enda oskustega valla arengusse panustama kandideerides valimisliidu
Ühine Setomaa nimekirjas.
Olen elupõline Värska elanik ja lõpetanud 1998. aastal Värska Gümnaasiumi. Kõrghariduse
omandasin Maaülikoolis, õppides maaehituse eriala ja saades ehitusinseneri kutse
Viimased 14 aastat olen töötanud Värska ja Setomaa vallavanemana ning olen enda töös olnud selgelt
tulemustele orienteeritud. Seda on näidanud mitmete europrojektidest rahastatud objektide
valmimised.
Valla stabiilse arengu eelduseks on hea koostöö erinevate inimeste vahel. Setomaa vallavanemana
olen suutnud vallas koostööd edendada ning pannud asutused ja ametnikud ühise arengu nimel koos
pingutama. Valla arengule on edu toonud kompromissid, inimeste ärakuulamine ning neile
otsustamise andmine. Nelja aastaga olen suutnud teostada vallas peamised allasutuste ja
vallavalitsuse töökohtade reformid, mis on toonud inimeste vahele vajalikku ühtekuuluvustunnet
Setomaa arengute ees seismisel.
Minu hobiks on orienteerumine ja üldiselt sportlik elustiil, millele pühendan ka oma vaba aja. Oman
tunnustatud vanemtreeneri kutset ning olen pikaajaliselt enda oskusi kasutanud laste treenimisel ja
Eesti suusaorienteerumise koondise treenerina.
Vanemad lapsed on jõudnud juba kõrgkoolidesse ja nende näitel võin kinnitada, et Setomaalt saab
head ning mitmekülgset haridust. Seto keel, rahvarõivad, kombed ja oma päritolu tunnetus on meie
kuueliikmelisel perel sügavalt sees ja oleme selle üle kõik uhked!
Valijatelt usalduse saades olen piisavalt motiveeritud, et kandideerida Setomaa valla vallavanemaks.