Liis Samuel 130

liis samuel
Ettevõtja

Minu unistus on, et siinsed haridusasutused oleksid üheks põhjuseks, miks noored pered soovivad Setomaale elama tulla.

Olen õppinud TÜ kehakultuuriteaduskonnas füsioterapeudiks ning sellel erialal ka 10 aastat töötanud. Lisaks olen õppinud laste jooga õpetajaks. Kuna lapsena veetsin kõik suved Värskas, on Setomaa mul alati hinges olnud. 4 aastat tagasi otsustasin tulla tagasi oma juurte juurde ning ostsime perega Setomaale Mikitamäele talu. Olen 35 aastane abielus 3 lapse ema.

Minu vanim laps õpib Värska Gümnaasiumis ning kaks nooremat käivad Värska lasteaias. Olen võtnud oma südameasjaks panustada siinse piirkonna haridusellu. Oleme koos teiste hakkajate lapsevanematega loonud Värska kooli lastevanematekogu, mille eesmärgiks on toetada Värska kooli kui kogukonnakooli arengut, tuua kool ja kodu teineteisele lähemale.  2021. aasta augustis avasime Värska lasteaias setokeelse lasteaiarühma, mis on Eesti ainus murdekeelne lasteaiarühm.

Soovin ka edaspidi anda oma panust kõigi Setomaa koolide ja lasteaedade arengusse ning püsimajäämisesse. Minu unistus on, et siinsed haridusasutused oleksid üheks põhjuseks, miks noored pered soovivad Setomaale elama tulla.

Tegelen ka ettevõtlusega ning kasvatan pärlkanu. Olen omandanud linnukasvataja 4. taseme, hetkel omandan 5. taset.

Armastan elada siinse puhta looduse keskel, toimetada loodusega ühes rütmis ning märgata aastaaegade vaheldumist. Soovin, et Setomaa puhas loodus säiliks ning kõik inimesed ja ka järeltulevad põlved mõistaksid seda väärtustada ning hoida.  

Armastan Setomaad, siinset kultuuri, loodust ja inimesi. Setomaa on minu kodu.