Setomaa on suurepärane koht hariduse omandamiseks

Setomaa lasteaiad ja koolid on suurepärased kohad hariduse omandamiseks. Meil on väikesed rühmad ja klassid, mis võimaldavad rahulikku õpikeskkonda ja personaalset lähenemist.

Meie haridusasutustes töötavad väga head õpetajad, kes täiendavad ennast pidevalt erialaselt ja praktiseerivad kaasaegseid õpimeetodeid, ja särasilmsed tugimeeskonna liikmed.

Asume puhta looduse ja rikka kultuuriruumi keskel, mis annab rohkelt võimalusi õuesõppeks, siinse looduse ja kultuuri tundmaõppimiseks. Eelpool väljatoodu tõekssaamiseks on tehtud ja tehakse ka edaspidi palju tööd – ikka peredega ühiselt ja rõõmuga. 

Siinsed koolid on kogukonnakoolid, kus toetavad lapsevanemad panustavad kooli tegemistesse. Nii vanemate kui ka õpetajate algatusel on tehtud ühiselt erinevaid projekte, korraldatud palju õppereise ja üritusi.

Kolm aastat tagasi asutati Värska kooli lastevanemate kogu, kes on teinud palju koolikeskkonna hubasemaks muutmiseks, paremate õuesõppe võimaluste loomiseks (saanud toetust Setomaa Edendüsfondist) ja aidanud korraldada üritusi (jõululaat, kostipäiv).

Setokeelne rühm

Sel sügisel avasime Värska lasteaias lastevanemate algatusel ja valla toetusel hetkel Eesti ainsa täielikult murdekeelse lasteaiarühma. Rühmas on kasutusel kaasaegne projektõpe ja suurem osa tegevustest viiakse läbi looduses. Loodame, et tulevikus on oodata sarnaseid rühmi ka teistesse Setomaa lasteaedadesse.

Peamine eesmärk haridusvaldkonnas on kõigi seniste lasteaedade ja koolide püsimajäämine ja areng. Kõigis meie valla haridusasutustes on prioriteediks kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid. Kuigi mahetoit on jõudnud juba meie koolidesse-lasteaedadesse, peaks nii maheda kui ka kohaliku toidu osakaal ajaga veel oluliselt suurenema.

Rõõm on tõdeda, et Setomaa lasteaiad ja koolid on üks oluline põhjus, miks noored pered siia elama tulla soovivad. Jätkame samas vaimus, ikka ühiselt Setomaal tegutsedes!

Liis Samuel