Jane Vabarna 114

jane vabarna
Juhataja, Setomaa Kultuurikeskus, ülembsootska

Hoolin oma kodukandi kultuuriruumist ning soovin enam kaasa rääkida ka teisi eluvaldkondi puudutavatel teemadel.  

Olen Jane Vabarna, 41. aastane, kolme tütre ema, elan Värskas ja olen kultuuritöötaja. Gümnaasiumihariduse olen saanud Värskas. Kõrghariduse omandasin Eesti Maaülikoolis agronoomia teaduskonnas kodumajanduse erialal. Läbisin ka pedagoogilise aasta ning sain käsitööõpetaja kutse. Räpina Aianduskoolis lõpetasin 2012 aastal tekstiilitöö eriala. Verska naiste leelokoori ja tantsurühma Lustiline on minu iganädalaseks kokkupuuteks seto kultuuriga. Olen ka Värska käsitööseltsi Kirävüü ja Seto Käsitüü Kogo liige ning kuulun Seto Kongressi Vanematekogusse. Koos perega loome uut hingamist Saabolda külas asuvale Hingla talukompleksile.

Setomaa Kultuurikeskus on minu töökohaks juba 18 aastat. Pikemalt olen olnud kunstilise juhi ametis, pisut ennem haldusreformi sai minust kultuurikeskuse juhataja. Seto Kuningriigipäeval Lobotkas valiti mind selle aasta augustis Setomaa ülemsootskaks. Otsus osaleda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli valmis aga juba varem. Põhjusel, et haldusreformi tulemusena loodud ühine Setomaa vald on andnud võimaluse tundma õppida kogu valla kultuurielu ning tutvuda kohalike olude ja inimestega Setomaa eri nulkades.

Setomaa kultuurielu rikastab vana kalendri järgi pühade ja tähtpäevade pidamine, elav leelolaulu traditsioon jpm. Kultuuripärand mida meie esivanemad meile on pärandanud on loonud unikaalse võimaluse Setomaa tutvustamiseks üle maailma ning andnud selged suunised ka kohaliku vallaelu arendamiseks.

Kandideerin valimisliidus Ühine Setomaa, sest töötan ja toimetan igapäevaselt Setomaal. Hoolin oma kodukandi kultuuriruumist ning soovin enam kaasa rääkida ka teisi eluvaldkondi puudutavatel teemadel.