Volli Rõzikov 113

volli rõzikov
Meeskonnavanem, Päästeamet

Mikitamäe elanikuna Setomaa vallas soovin ja loodan, et Mikitamäe jääb ka edaspidi pildile, teen selleks kõik.

Kallid valijad! Olen sündinud Setomaal, Värskas 58 aastat tagasi. Koolitee algas Värska keskkoolis, mille lõpetasin 1981.aastal. Peale Vene kroonut läksin tööle Värska sovhoosi. Sealt viisid elu keerdkäigud mind edasi naabervalda Mikitamäele ja tööle asusin Võhandu sovhoosi.

Mikitamäe on ka praegu minu elukohaks. Olen lõpetanud EPMÜ Majandusteaduskonna, kust sain majanduse magistrikutse.

Olen abielus, peres on neli toredat last ja neli lapselast.

Hetkel töötan Päästeametis, Räpina päästekomandos meeskonnavanemana.

Mikitamäe elanikuna Setomaa vallas soovin ja loodan, et Mikitamäe jääb ka edaspidi pildile, teen selleks kõik.