Ühine Setomaa tõi valda ajaloo suurimad investeeringud

Ehkki Setomaa vald jäi neli aastat tagasi ilma riigi jagatud liitumisrahast, sest toonased Setomaa vallad ei suutnud haldusreformi ajal vabatahtlikult liituda, ei ole me siiski käed rüpes istunud ja oodanud valget laeva.

Valimisliidu Ühine Setomaa tuumiku moodustanud volikogu on teinud häid otsuseid ja vallavalitsus on suutnud neid edukalt täita, mida kinnitavad erinevatest projektidest valda toodud rahasummad.

Võib öelda, et viimase nelja aastaga oleme suutnud valla eelarve kaudu investeerida infrastruktuuri 5,2 miljonit eurot. Kuna ehituses on hetkel mitu objekti, mis lisavad summale veel 0,9 miljonit, siis kokku teeb see 6,1 miljonit eurot.

Viimast nelja aastat võibki julgelt nimetada Setomaa suurimaks investeeringuperioodiks.

Tähtis on meenutada, et enne valdade ühinemist olid Värska vallal sõlmitud lepingud osalemiseks juhtpartnerina kahes Euroopa Liidu Eesti-Vene programmis (Saatse tee ja Värska sadam) ja otsustatud oli ka Reegi maja rahastamine veel Põlva maakonna piirkonna konkurentsi tugevdamise programmist. Teistel liidetud valdadel selliseid rahastamisotsuseid ette näidata ei olnud.

Lisaks valla rahastusele kaasasime transpordiameti kaudu 2 miljonit eurot Saatse tee ehituseks ja 0,35 miljonit eurot koos Seto Kultuurifondiga Petserimaa vabadussamba ehituseks. Kindlasti ei saa mainimata jätta, et valla asutatud Setomaa Liit kaasas perioodi jooksul piirkonna arengusse lisaks miljon eurot peamiselt Euroopa Liidu erinevate projektide raha.

Turismivaldkonna investeeringud olid suurimad

Värska sadam koos promenaadiga – musternäide sellest, et oskusliku infrastruktuuri arendamisega saame töökohti juurde ja teenused n-ö käima. Edukalt on käivitunud laevaliiklus ja see loob piirkonda hulganisti lisaväärtust. Nn vana Värska aleviku all olev rannajoon on korrastatud promenaadiks, mis pakub lummavaid vaateid päikeloojangul.

15 kilomeetrit Saatse teed – mustkatte saamine on loomulikult iga küla unistus, aga valla roll juhtpartnerina pani asjad liikuma ja transpordiameti soosival kaasalöömisel on üks teelõik Setomaal jälle paremas korras. Lisaks panustas vald parklatesse, kõnniteedesse ja valgustusse.

Reegi maja seisab uhkena Õrsava järve kaldal. Veel Põlva maakonnas kokkulepitud maakondlikud arendusrahad jõudsid Värska külastuskeskusesse. Eriti hea meel on selle üle, et juugendstiilis maja on ülimalt kaunis puitehitis ja hetkel võiks ehituslikult nimetada seda Setomaa pärliks. Samuti toetab meie majanduslikku arengut ning toob turiste piirkonda.

Petserimaa vabadussamba rajamisega sai tasutud auvõlg omariikluse taastajate ees. Setu Kultuurifondi nii poliitiliste kui ka eraisikute annetustega rajatud väljak on kaunis ajaveetmise koht, kus ajalooline mälu ei tuhmu.

Obinitsa külamaja on üks innovaatiline ja nutikas maja. Elektrihinna tõusu valguses oleme sinna taas Euroopa Liidu vahendeid kaasates paigaldanud päikesepaneelid ja salvestusakud, et muuta maja järjest sõltumatumaks välisest elektrikaablist.

Obinitsa küla keskuses avanev lipuväljak sai korraliku mustrilise kivikatte ja on sobivaks kohaks üritustele ja ka autodele parkimiseks, kui külastatakse ümberkaudseid kultuuriobjekte.

Meremäe kooli fassaadi remont annab majale teise ilme ja lastele rõõmsama tuju kooli tulles. Koolimaja on saanud endale väikese, aga võimsa gaasikatla, mis reguleerib automaatselt küttevõimsust ja on loodusele üks puhtamaid kütteliike.

Välise muutuse on teinud Meremäe küla, kus pärast ülekasvanud kuuseheki eemaldamist ja väikese matkaraja loomist näeme hoopis rõõmsat ja värsket pilti küla keskusest.

Luhamaa külakeskuse maja ehitusega kindlustame, et vald on igas piirkonnas kohal ja muudab külarahva kokkusaamised ja raamatukogu ruumid veelgi paremaks. Majast  saab kahtlemata küla süda.

Mikitamäe küla kanalisatsiooni II etapp andis enam kui 15 majapidamisele võimaluse liituda tsentraalse kanali- ja veeteenusega. Joogiveepumpla rekonstrueerimine lõi puhta joogivee osas tarnekindluse ja kvaliteedi.

Mikitamäe hooldekodu peremaja ehitus on hetkel käimas ja võib öelda, et  peaaegu miljoniline projekt on küla viimaste kümnendite suurim arendus. Püsivad töökohad vallas annavad kindlustunde arengu jätkumiseks.

Lastele mõeldes on Mikitamäe kooli rohtunud staadioni asendamine kompaktse tartaanradadega spordiväljakuga hea valik, mistõttu loodan, et lapsed ja täiskasvanud tunnevad sellest rõõmu.

Mikitamäe vallamaja ettevõtlusruumide ja maja tulekindlate ustega varustamine on investeering majas tegutsevatele ettevõtete toetuseks.

Eelnevad neli aastat tähendasid vallas ka tänavavalgustuse rekonstrueerimist, mille käigus vahetati üle 260 valgusti ja lisati valgustamata kohtadesse veel üle 60 valgustuskoha. Sellega oleme tõstnud turvalisust ja samas peaaegu poole võrra vähendanud elektrienergia tarbimist.

Asume piirkonnas, kus on suurim osakaal kruusakattega teedel. Valla munitsipaalteedel ja tänavatel on väga vähe mustkattega teelõike. Ehitasime üle 4 km mustkattega teid, mis on selgelt paremaks alternatiiviks auklikutele ja tolmavatele teedele. Samuti jätkame 23 kilomeetril tolmutõrje teostamist ja kruusateedesse investeerimist.

Mitmetahuliselt on investeeritud ka Setomaa muuseumide hoonetesse, sh Värska, Saatse, Obinitsa ja Luikjärve hoonetesse. Uuenduskuuri vajavaid maju on aga rohkem ja see on kindlasti üheks väljakutseks tulevikus.

Lisaks on vald investeerinud arvukatesse väiksematesse objektidesse ja tegevustesse, mis on tähtsad kvaliteedi tõstmiseks ja inimeste heaoluks. Tahame jätkata mitmekülgsete investeeringute ja nutikate lahendustega ning loomulikult kaasame valla arengu heaks ka välisraha.

Raul Kudre

Setomaa vallavanem