Imre Liivago 110

imre liivago
Peainsener, AS Värska Sanatoorium

Kui suudame omas vallas luua võimalikult hea elukeskkonna, on lootust et peatub valla rahvastiku vähenemine.

Pärit olen Rõsna külast, kus jõudu mööda olen külaelu arendamisse panustanud  2008. aastast. Algusaastatel, kus muid kohustusi oli vähem, intensiivsemalt. Viimastel aastatel korraldame külarahvaga igal aastal lihavõtete ajal munade veeretamist ja tähistame külapüha Nahtsipäiva.  

Peale Mikitamäe Põhikooli lõpetamist, õppisin kaheksa aastat Tartus, kus lõpetasin gümnaasiumi järel Eesti Maaülikooli magistriõppes energiakasutuse eriala. Peale ülikooli lõpetamist olen kümme aastat töötanud AS Värska Sanatooriumis erinevatel ametikohtadel, praegune amet on haldusjuht/peainsener. Setomaa Vallavolikogus olen aseesimees.

Viimased neli aastat on möödunud Setomaa Vallavolikogus töises ja rahulikus õhkkonnas. Suur panus selleks on olnud valdkondlikel komisjonidel, kus päevakorras olevad teemad on läbi töötatud. Mõne üksiku keerulisema teema jaoks on vaja läinud mitu komisjoni koosolekut, kuid lõpuks on leitud konsensus. Volikogu liikmed on esikohale seadnud valla arengu, mitte isiklikud ambitsioonid- nii on vallavalitsus saanud toimekalt tegutseda.

Väikese valla kohta oleme saanud teha mitmeid suuri investeeringuid. Suures pildis on Setomaa vallal läinud väga hästi, kuid alati saab paremini. Loodan, et järgmine volikogu koosseis koos vallavalitsusega suudab paremini käima tõmmata külade temaatika ja rohkem külasid saab aktiivse külavanema.

Kui suudame omas vallas luua võimalikult hea elukeskkonna, on lootust et peatub valla rahvastiku vähenemine. Oluline on sealjuures, et kohalikel ettevõtetel läheks hästi, mis loob töökohtade näol võimalusi valla elanikele. Järjest enam on inimestel võimalik teha kaugtööd, siis saabki elukoha valikul määravaks valla atraktiivsus, mis loodetavasti Setomaa puhul veelgi kasvab.

Head meelt teeb, et järjest enam on asunud noored inimesed korda tegema Setomaal asuvaid vanu talukohti.