Maarja Uibokand 126

maarja uibokand
OÜ Mardimäe juhatuse liige, maheteravilja tootja

Soovin, et koduvallas oleksid veelgi paremad tingimused elamiseks, laste kasvatamiseks, ettevõtluseks ning meie looduskeskkond on hoitud ja väärtustatud.

Soovin kandideerida Setomaa valla volikokku, et panustada piirkonna arengusse. Soovin, et siin oleks hea ja turvaline elada nii noortel kui vanadel ning piirkond soodustaks ettevõtlust.

Olen Maarja Uibokand, kahe lapse ema ja ettevõtja Setomaa vallas. Olen õppinud Eesti Maaülikoolis ökonoomikat ja ettevõtlust ning põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist. Lisaks olen läbinud aastase välisõppe Tšehhis, Prahas ja käinud praktikal USAs. Minu pere ettevõte tegeleb maheteravilja ja -tatra kasvatamisega Obinitsa piirkonnas. Olen MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige ning kuulun Meremäe Kooli hoolekogusse ja tervise nõukogusse. Varasemalt olen töötanud Meremäe vallas abivallavanemana ning Maaeluministeeriumis, peaspetsialistina. Maaelu ja selle arendamine on  mulle tähtis ja hingelähedane. Soovin, et koduvallas oleksid veelgi paremad tingimused elamiseks, laste kasvatamiseks, ettevõtluseks ning meie looduskeskkond on hoitud ja väärtustatud.

Pean oluliseks kogu Setomaa valla tasakaalustatud arendamist, kus pööratakse tähelepanu igale nurgale ja arendatakse just nende tugevusi. Usun, et aktiivsed elanikud on eduka piirkonna võti, seetõttu pean oluliseks küla- ja piirkonnavanemate programmi loomist. Samuti pean oluliseks kohalike MTÜde ja seltsingute jätkuvat toetamist.

Usun, et vald peab olema heakorra loomisel elanikele eeskujuks ning tagama suuremates külades läbimõeldud haljastuse, mille elemendid korduvad üle valla. Seisan selle eest, et Obinitsa rajatakse küla läbiv kõnnitee, mis pakub turvalist liiklemist. Samuti näen vajadust rajada Obinitsa ja teiste järvede äärde korralikud rannad koos puhkealadega. Läbimõeldud ja mitmekülgsed vabaajaveetmise võimalused on olulised kohalikule elanikule kui ka Setomaad külastavale turistile.

Pean oluliseks, et Setomaa valla õppeasutustes pakutakse kvaliteetset ja mitmekülgset haridust. Hea haridustase on oluline argument peredele maale kolimisel.  Rõõmsad ning inspireerivad haridus- ja noorsootöötajad, kaasaegsed õppevahendid ja õpikeskkond on olulised faktorid hea hariduse pakkumisel. Samuti toetan õppeasutustes mahe- ja kohalikutoidu osakaalu suurendamist. Usun, et lapsed väärivad parimast toorainest valmistatud toitu.

Soovin, et Setomaa valla elanikud oleksid keskkonnateadlikumad ning oskaksid jäätmeid sorteerida. Meremäe vallas töötades viisin läbi „Rohelise kontori“ programmi, mille raames vallamajas ja koolimajas alustati jäätmete sorteerimist. Pean oluliseks, et kõigis valla allasutustes ja valla poolt korraldatavatel üritustel sorteeritakse jäätmeid. 

Pean oluliseks Setomaa omanäolisuse säilimist. Väärtustan seto kultuuri ning kannan uhkusega vana-vanaema rahvarõivaid!