Rein Järvelill 102

rein järvelill
Volikogu esimees, Setomaa vald, sootska, Uusvada külavanem

Järgneva nelja aasta jooksul on volikogu tähtsam ülesanne korraldada valla juhtimist selliselt, et iga Setomaa küla ja nulk tunneks uhkust oma valla üle. Kõik valla elanikud peavad osa saama Setomaa valla arengust.

Viimased paarkümmend aastat oma elust olen pühendunud Setomaa edendamisele. Olen tahtnud näha, et setod ja kõik setomaalased tunneksid uhkust oma maa, rahva ja keele üle. Olen palju oma tööaega ning isiklikku aega kulutanud sellele, et Setomaa oleks majanduslikult ja kultuuriliselt tugev piirkond kus inimestel on hea elada, kuhu inimesed tahavad tulla ja kust ei tahaks minna. Pean tunnistama, et see tee pole olnud lihtne ning sellel teel on olnud palju karisid ja ka ebaõnnestumisi. Kõik see tegevus on nõudnud palju vabatahtlikku tööd ning ajaressurssi.

Vabatahtliku töö alla saab panna minu tegevused Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjonis, Setomaa Valdade Liidus, Riigikogu Setomaa toetusrühmas, muuseumi nõukogus, Seto Instituudi nõukogus, Võrumaa- ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidus, Taarka Pärimusteatri tegevorganites, seto leelo UNESCO kultuuripärandi nimekirja viimise töörühmas, Eesti põliskeelte kogus, Seto Kongressi Vanematekogus, Setomaa ülemsootskana, ajalehe Setomaa kolleegiumis, Rahvusvahelise põliskeelte dekaadi juhtrühmas UNESCO juures, Uusvada külavanemana, Uusvada Kultuuriküla juhatuse liikmena, Seto Infoseltsi juhatajana.

Tagasi vaadates on hea näha neid maamärke, kaubamärke või sümboleid, mis on minu otsesest või kaudsest tegevusest maha jäänud, olgu need siis konkreetsed investeeringud või mingid muud tegevused: Saatse-Matsuri otsetee, Meremäe ja Obinitsa vee ja kanalisatsiooniprojektid, Värska veekeskuse algatus, Värska lasteaed ja raamatukogu, Meremäe staadion ja heakord, Meremäe koolimaja remont, esimene setokeelne veebileht, kohabrändid “Hüä olõmisõ kotus” ja “Omadega mäel”, kirjastus Seto Kiri, seto kroon, muusika produktsioon “Kullamäe Productions”, mõned setokeelsed laulutekstid naiskooridele, Pääväpüürdjäle ja Tuhkwizzale, Uusvada kultuuriküla, Seto Meedia.

Viimasel ajal on vallarahvast lõhestanud paljud teemad, mis pole üldse valla taseme otsustada ega korraldada aga millega me oleme pidanud kahjuks tegelema. Valdade sundliitmine tuli valitsuse korraldusel ning meil polnud valikut ja pidime otsuseid langetama. Nagu sündmuste kulg näitas, polnud seniste Setomaa valdade inimesed valdade liitmiseks valmis. Vallavolikogud ei suutnud ka seetõttu vastu võtta vabatahtliku liitumise otsuseid. Tänu pealesurutud sundliitmisele saime vallarahva tõsise lõhestumise ja peame sellega toime tulema nüüdses uuenenud vallas. Koroonaviirust ega sellega võitlemise regulatsioone pole välja mõelnud vallavalitsus aga vaatamata sellele on inimestel erinev suhtumine, seisukohad ja veendumused mis jällegi jagab inimesed sunnitult vähemalt kahte leeri. Vaktsineerimise pooldajad või -vastased saavad õnneks kohalikel valimistel olla ükskõik millises nimekirjas, sest see pole üldse kohaliku omavalitsuse otsustusküsimus aga siiski on see teema toodud kahetsusväärselt kohalike valimiste konteksti. Soovin väga, et me vallarahvana heidaksime kõrvale need väljast poolt tekkinud ja tekitatud lõhed meie vahel ja tegutseks ühiselt Setomaa valla arengu nimel.

Soovin jätkata Setomaa vallavolikogu liikmena, panustada oma kogemust ja ideid Setomaa valla külade ja inimeste arengusse ning ootan sellele teie toetust. Tulge valima ja andke oma hääl numbrile 102.

Viited

Elulugu

Mõtteid elust ja poliitikast

Facebooki leht

Ettevõtlus – Seto Kaubamaja