Tee oma valik!

Valimisliidu Ühine Setomaa kandidaadid

Meie valimislubadus on seista iga nulga arengu eest

101 Raul Kudre
Vallavanem, Setomaa Vallavalitsus
102 Rein Järvelill
Volikogu esimees, Setomaa vald, sootska, Uusvada külavanem
103 Aarne Leima
Ettevõtja, sootska
104 Einar Oinak
Pensionär
105 Merike Tein
Õde, AS Medicum Tervishoiuteenused
106 Katrin Rahusoov
FIE Kartin Rahusoov
107 Piret Kase
Põllumajandustootja, FIE Piret Kase
108 Raivo Kunst
Komando pealik, Päästeamet
109 Peeter Kooser
Tüürimees, HT Laevateenindus
110 Imre Liivago
Peainsener, AS Värska Sanatoorium
111 Einar Raudkepp
Õpetaja, IT juht
112 Aare Hõrn
Kultuuri-ja välissuhete nõunik, MTÜ Setomaa Liit, sootska
113 Volli Rõzikov
Meeskonnavanem, Päästeamet
114 Jane Vabarna
Juhataja, Setomaa Kultuurikeskus, ülembsootska
115 Margus Palok
Ettevõtja
116 Annela Laaneots
Lõuna-Eesti koordinaator, SA Tartu 2024, sootska
117 Oliver Lillestik
Liini operaator, AS Värska Vesi
118 Meelike Kruusamäe
Juhatuse liige, Toomemäe OÜ
119 Rein Kooser
Juhatuse esimees, OÜ Lõuna-Antsu talu
120 Svetlana Rattus
FIE Svetlana Rattus
121 Ahto Raudoja
Direktor, Seto Instituut, sootska
122 Kersti Virro
TSILK müügi- ja turundusjuht, OÜ Värska Vara
123 Alar Allik
Arendusinsener, AS Respo Haagised
124 Urmas Sarja
Lüübnitsa külavanem, müügiesindaja, AS Taure
125 Toomas Valk
Loodusvaht, RMK
126 Maarja Uibokand
OÜ Mardimäe juhatuse liige, maheteravilja tootja
128 Even Toomas
Tootmisjuht, OÜ Värska Laht
129 Evar Riitsaar
Kunstnik-ehtemeister, sootska
130 Liis Samuel
Ettevõtja
131 Rein Zaitsev
Sporditöötaja, Setomaa vallavalitsus
132 Kaidi Kerdt
Juhatuse liige, Kirsi talo kodumajutuse OÜ
133 Janar Kalder
Ettevõtja, lektor Eesti Maaülikool
134 Kalle Päkk
Tootmisjuht, Verska Mineraalvee OÜ
135 Triinu Arund
Juhataja, Setomaa Noorsotöö Keskus
136 Priit Blum
Juhataja, Obinitsa puhkemaja
137 Gerli Käro
Juhiabi, OÜ Almar Puit
138 Evelin Leima
Projektijuht, SA Setu Kultuuri Fond
141 Margus Timmo
Juhataja, MTÜ Setomaa Liit