Setomaa noorsootöö pakub rohkelt arenguvõimalusi

Setomaa Noorsootöö Keskuse kõik tegevused toetavad seda eesmärki, et Setomaa oleks jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed. Oma kogemusi jagavad 2020. aasta noorsootska Triinu-Liis Tarros, spordivaldkonna eestvedaja Oliver Lillestik ja Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja Triinu Arund.

Triinu-Liis Tarros: Minu elupaik on Obinitsa ja Meremäe piirkond, mistõttu piirduvad mu kogemused enamjaolt selle kandiga. Kuid olen osa võtnud ka üle Setomaa noori kaasavatest üritustest, nagu näiteks juunikuus toimunud noorte malev, mille tööd keskendusid enamjaolt Seto folgile, kuid toimetati ka Setomaa teistes piirkondades. Näiteks Meremäel remonditi noortekeskust, mis tänaseks on uue ja ilusa ilme saanud. Kahe nädalaga sai õpitud uusi remondinippe, samuti teiste noortega koostööd tegema, lisaks oli malevlaste ülesanne piirkonna suurima sündmuse „Seto Folk“ ala koristamine ja ürituse korraldusele kaasaaitamine. Lisaks heakorratöödele sain veel ühe väga olulise ülesande – nimelt anti ametis olnud ja olevale nuursootskatele ülesandeks lava juhtimine ning programmi dikteerimine. Tänu sellele sain kogemuse võrra rikkamaks ning ka julgust juurde. Setomaa noorsootöö on loonud noortele võimalusi ennast arendada ning saada juurde oskusi ja kogemusi, mis aitavad noort edasistes tegemistes ja ettevõtmistes.

Oliver Lillestik: 2019. aasta kevadel tekkis mõte edendada kohalikus kogukonnas sporditegemist ning taastada Värskas kunagine jalgpallikultus. Suurem rõhk jäi esialgu jalgpalli edendamisele ning kohalikest noortest kokku pandud meeskonna rahvaliigasse aitamisele. Ka noorsootöötajate toetavad sõnad ja usk ideesse andsid tõuke registreerida MTÜ, mis mitmekesistaks piirkonna spordielu ning annaks jalgpallihuvilistele võimaluse koos tegutseda. Tänaseks on korraldatud mitmeid jalgpalliteemalisi spordiõhtuid nii Värskas kui ka Meremäel, tehtud jalgpalli tutvustavat treeningtundi Mikitamäel ning aidatud koos “jalgpallipoistega“ korraldada piirkonnas ka teisi noorte- ja spordiüritusi. Lisaks on MTÜ  laenanud lahkesti oma inventari ning liikmed on alati nõus jõu ja nõuga aitama kaasa erinevate ürituste korraldamisel.

Triinu Arund: Setomaa noorsootöö on mitmekesine ja silmapaistev. Noorsootöö keskus ise on ju alles noor – loodud aastal 2020, kui ühise juhtimise alla koondusid Meremäe, Mikitamäe ja Värska noortekeskused. Juba enne seda oli meil omavahel väga hea koostöö ning ühinemine tundus loogilise sammuna. Keskuse noorsootööspetsialistid täidavad Setomaa koolides ka huvijuhi rolli, mis on muutnud mitteformaalse ja formaalse hariduse koostöö veel paremini toimivaks. Meie kolm Setomaa kooli on ettevõtlikud, mis tähendab, et ka noorsootöö keskuse eesmärk on tegevusi planeerides toetada noorte ettevõtlikkust. Kuna kasutame oma töös peamiselt noorelt noorele meetodit, siis saame juba täna anda noorele  eluks vajalikud oskused, mis aitavad tal hiljem liikuda karjääriredelil üles. Keskuse eesmärkide seadmisel ja tööde planeerimisel on aluseks Setomaa valla arengukava, et toetada oma tegevusega selle elluviimist. Noorsootöö keskus liigub järjest rohkem selle poole, et noored oleks kaasatud neid puudutavatesse otsuste tegemisse. Tihti küll öeldakse, et noored on meie tulevik, aga ei mõisteta, et toetust, juhendamist ja annete avastamist vajavad nad kohe nüüd ja praegu. Noorsootöö ei ole ainult noortega “monopoli mängimine“ või lillekeste kleepimine, vaid see loob noori kaasava aktiivse, loomingulist ja identiteeti toetava arengukeskkonna, kus keskmes on põhimõte, et me töötame noorte jaoks ja koos noortega.

Oliveri ja Triinu-Liisu kogemuslood on ühed paljudest, mis tõestab seda, et organiseeritud mitteformaalne õppetegevus loob noorele võimalusi igakülgseks arenguks ning aitab kaasa aktiivseks kodanikuks kujunemisele. Noorsootöös ongi olulisel kohal lood, sest noore arenemine ja arendamine on protsess, kus ei anta hinnanguid, vaid kogemusi.