Aarne Leima 121

Olen sündinud 1. jaanuaril 1962 Missos, kus alustasin ka oma kooliteed. Keskkooli lõpetasin Tartus, mille järel õppisin Tallinna Merekoolis laeva automaatseadmete erialal. Olen töötanud meremehena, rahvusvahelise ekspedeerijana ja juhatanud puiduettevõtet. Praegu töötan Võrumaa Arenguagentuuris Setomaa ettevõtlusnõustajana. Olen abielus ja kahe täiskasvanud poja isa. Luhamaale, oma isatallu, tulin kümmekond aastat tagasi …

Rein Järvelill 122

Olen 51.aastane, kahe lapse isa, Seto Infoseltsi juhataja, MTÜ Terve Võrumaa juhatuse esimees, AS Lõuna-Eesti Haigla nõukogu liige, Meremäe vallavolikogu liige. Neliteist aastat oma tööaastatest olen pühendanud omavalitsustele, olles olnud Meremäe ja Värska vallavanem ning Räpina vallasekretär. Keskvalitsuse tasemel olen kümne aasta jooksul töötanud Riigikogu liikmena, rahandusministri ja Euroopa Parlamendi …

Imre Liivago 123

Olen sündinud 25. septembril 1987. aastal, pärit Rõsna külast, kus olen olnud külavanem 2008. aastast. Algusaastad külavanemana olid intensiivsemad, hetkel korraldame külarahvaga kahte kindlast sündmust aastas, kevadel Seto lihavõtete ja sügisel külapüha Nahtsipääva tähistamine. Olen abielus ja peres kasvab üks laps. Peale Mikitamäe Põhikooli lõpetamist, õppisin kaheksa aastat Tartus, kus …

Raul Kudre 124

Olen Raul Kudre, 47-aastane, nelja lapse isa. Arvan, et Setomaa vallal on omavalitsusena tugevad arengueeldused ja olen kindel nende realiseerumises. Olen Setomaa tuline toetaja ning selleks, et enda oskustega valla arengusse panustada, kandideerin Setomaa vallas valimisliidu Ühine Setomaa nimekirjas. Olen elupõline Värska elanik ja lõpetanud 1998. aastal Värska Gümnaasiumi. Kõrghariduse …

Viivika Kooser 125

Valimisliidus Ühine Setomaa kandideerivad inimesed on juba aastaid panustanud oma aega Setomaa arendustegevustesse, viinud ellu suurejoonelisi ning edukaid projekte, toonud hulgaliselt lisaraha kogu piirkonda ja mõelnud ainult häid mõtteid. Oli vaid aja küsimus, millal need inimesed vormistavad ametlikult ühenduse, et alustatud ettevõtmisi veelgi võimsamalt ja edukamalt jätkata ning uusi põnevaid …

Piret Kase 126

Minu nimi on Piret Kase, olen 45-aastane. Olen abielus, peres on kaks täiskasvanud poega. Sündisin Värskas, kasvasin Treskis. Mõlemad minu vanemad on pärit Mikitamäe vallast (külanõukogust). Isa Selise (Setomaa ) ja ema Lepiku (Eestimaa) külast. Mikitamäele rajasime koos abikaasaga kodu 25 aastat tagasi. Oma alg-, põhi- ja keskkoolihariduse omandasin Värska …

Vello Saar 127

Olen sündinud 16. aprillil 1958. aastal. Minu sünnikohaks on küll dokumentidesse märgitud Räpina, kuid nii minu vanemad kui ka vanavanemad on kogu oma elu elanud Setomaal, praeguses Mikitamäe vallas. Värska valla elanik sai minust aga 1983. aastal kui tolleaegne sanatooriumi juht Vassili Talumees kutsus mind sanatooriumi tööle. Olengi põhilise osa …

Rein Tarros 128

Olen Rein Tarros, 54- aastane, kahe poja ja ühe tütre isa, Meremäe Kooli õpetaja, Meremäe vallavolikogu liige. Minu sünnikoht ning ka praegune elukoht on Meremäe vallas Navikõ külas. Kooliteed alustasin Obinitsas. Seejärel õppisin Võru Tööstustehnikumis ning aastatel 1998-2003 Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis, kus omandasin loodusainete õpetaja kutse. Olen alates 1984. …

Einar Oinak 129

Olen Einar Oinak, abielus, tütre isa ja ka vanaisa. Olen elupõline mikitamäelane. Põhihariduse omandasin Mikitamäel. Olen lõpetanud Kaarepere sovhoostehnikumi metsatehniku erialal. Võhandu sovhoosis töötasin traktoristina, autojuhina. Aastaid osutasin Mikitamäe valla elanikele avahooldusteenust olles samal ajal ning ka praegu valla hooldekodu hoolekogu liige. Viimatimainitud kogemustele toetudes olen veendunud, et nii meie koduvalla sotsiaalhoolekande …

Ülo Kõivo 130

Olen Ülo Kõivo, 55 aastane , kahe täiskasvanud tütre isa. Lõpetasin Värska Keskkooli ja seejärel Eesti Põllumajanduse Akadeemias elektriinseneri eriala. Peale kooli tulin Värskasse tagasi ning mu elu ja tegemised ongi seotud kodukohaga. Ka praegune töökoht, Elektrilevi OÜ-s, on mul ligi 20 aasta vältel võimaldanud seista selle piirkoona eest. Olles praegu Värska …