Rein Zaitsev 150

Olen 48 -aastane Rein Zaitsev, sündinud ja üles kasvanud Säpina külas. Olen ristitud Petseri Varvara kirikus ning vanavanemad on maetud Petseri kalmistule. Koduseks keeleks oli seto keel ning tänu naabripoisile sai selgeks vene keel.

Kooliteed alustasin Matsuri koolis, alates 4. klassist kuni keskkooli lõpuni õppisin Värskas. Olen käinud kõrgkoolis Tartus ja Tallinnas, millest lõpetanud Tartu Ülikooli.

Olen tegutsenud ettevõtjana, töötanud ametnikuna ning eraettevõttes. Viimased 16 aastat olen toimetanud hariduse valdkonnas, alustasin Mikitamäe kooli kehalise kasvatuse õpetajana, kust siirdusin Värska Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajaks ning viimased kuus aastat olen olnud Värska Gümnaasiumi direktor. Lisaks õpetaja ametile olen tegutsenud treenerina, kuna armastan sporti ja olen ise spordiga tegelenud üle kolmekümne aasta.

Lisaks spordile olen tegelenud teistegi ühiskondlike tegevustega, kuulunud Seto Kongressi Vanemate Kogu koosseisu. Kuulun Värska valla volikogu kooseisu, tegutsen mitmes MTÜ-s, sealhulgas juhatuse liikmena.

Olen ennast alati tundnud setona, seetõttu olen väga rahul, et Setomaale anti võimalus olla koos ühises omavalitsuses. Nii nagu vabadus võrdub vastutusega, nii võrdub ka ise otsustamine vastutusega. Olen valmis koos teiste siin elavate inimestega andma endast parima Ühise Setomaa heaks.