Rein Järvelill 122

Olen 51.aastane, kahe lapse isa, Seto Infoseltsi juhataja, MTÜ Terve Võrumaa juhatuse esimees, AS Lõuna-Eesti Haigla nõukogu liige, Meremäe vallavolikogu liige.

Neliteist aastat oma tööaastatest olen pühendanud omavalitsustele, olles olnud Meremäe ja Värska vallavanem ning Räpina vallasekretär. Keskvalitsuse tasemel olen kümne aasta jooksul töötanud Riigikogu liikmena, rahandusministri ja Euroopa Parlamendi liikme nõunikuna. Erasektori juhtimiskogemuse olen omandanud töötades Eesti Konverentsikeskuse ja konsultatsioonifirma Advisio ühe juhina, Terve Võrumaa ja Seto Infoseltsi juhatuse esimehena; Riigi Metsamajandamise Keskuse, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi ning Lõuna-Eesti Haigla nõukogu liikmena.

Kogu oma tegevuse jooksul olen püüdnud panustada sellesse, et elu Tallinnast kaugemal oleks võimalik ning elamisväärne ning eriti südamelähedane on olnud mulle Setomaa ja seto kultuuri arendamine. Tunnen heameelt, et minu osalusel on õnnestunud säilitada Räpinas haigla ja aianduskool; on rajatud Värskasse veekeskus, ehitatud lasteaed ja raamatukogu ning munitsipaalkorterid, ehitatud Saatse-Matsuri otsetee; rajatud Meremäe valda päikeseelektrijaamad, uuendatud Obinitsa ja Meremäe välisilmet, renoveeritud Meremäe vaatetorn ning uuendatud Obinitsa külakeskuse küttesüsteem; kaasajastatud Meremäe ja Obinitsa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Seto keel ja kultuur on minu jaoks olnud alati äärmiselt olulised. Laulan Seto Meeste Summas, mängin löökriistu setokeelsetes bändides Tuhkwizza ja Pääväpüürdjä. Kuid elu Setomaal ei tohi koosneda ainult seto keelest ja -kultuurist, Setomaa valla inimestel peab olema võimalus osaleda igapäevaselt ka kaasaegses mitteseto kultuuriruumis, olgu selleks siis klassikaline koorilaul, tants, muusika, teater või kino. Setomaa jaoks on oluline ja eluliselt tähtis, et siin saaks tegeleda eneseväljendusega kõik, kelle jaoks on inspireeriv Setomaa loodus ja keskkond.

Kandideerin valimisliidus Ühine Setomaa sest see on valimisliit, mis põhineb senisel pikaajalisel Setomaa valdade koostööl ja rahva tahtel ning on väga väärikas nimekiri. Valimisliidus on inimesed, kes tõsiselt hoolivad Setomaast ja Setomaa inimestest. Kui see on Setomaa rahva ja uue volikogu tahe, olen valmis asuma Setomaa valla vallavanemaks.

Vikipeedias

Facebook