Meelike Kruusamäe 162

Olen Meelike Kruusamäe ja kandideerin Setomaa valla volikokku kohalike omavalitsuste valimisel valimisliidus Ühine Setomaa. Mul on üks laps ja olen kogu elu elanud Värskas.

Värskas lõpetasin gümnaasiumi ja peale seda suundusin viieks aastaks õpingutele Tartu Ülikooli, kus omandasin haridusteaduste magistrikraadi. Samaaegselt ülikooli lõpetamisega sai minust Värska Noortekeskuse juhataja ja peale seda Värska Kultuurikeskuse juhataja. Olen töötanud ka erasektoris ning saanud täiendavaid tööalaseid kogemusi erinevates projektides osaledes.

Olen eduka pereettevõtte, Toomemäe OÜ, juhatuse liige ja edasised tööalased tegemised on kindlasti seotud Värska ja Setomaaga. Tunnen tugevat seost oma kodukohaga ja seepärast on mul olnud võimalus olla viie Seto Kuningriigi kaaskorraldaja. Samuti olen olnud Seto Külävüü Kostipäeva idee algatamise juures ning kõigil aastatel aktiivselt kostipäeva korraldamisega tegelenud. Olen seto leelokoori Verska naase` laulja.

Kandideerin Ühise Setomaa nimekirjas, sest minu jaoks on oluline ühtse Setomaa edukas tulevik. Usun, et antud valimisliidus olevad inimesed teevad selle nimel tubli tööd. Olen varem volikogu töös osalenud ja tean milline väljakutse mind ees ootab. Seisan selle eest, et Setomaal säiliks ühtne kultuuriruum ja omakultuuri edasikandmine. Minu jaoks on oluline see, millisena me ise Setomaad näeme ja millisena sellel välja laseme paista. Väärtustades ja arendades seda, mis meil juba olemas on, loome eduka pinnase selleks, et omanäoliselt edasi areneda ning kogu Eesti kontekstis silma paista.