Einar Oinak 129

Olen Einar Oinak, abielus, tütre isa ja ka vanaisa.
Olen elupõline mikitamäelane. Põhihariduse omandasin Mikitamäel.
Olen lõpetanud Kaarepere sovhoostehnikumi metsatehniku erialal.
Võhandu sovhoosis töötasin traktoristina, autojuhina.
Aastaid osutasin Mikitamäe valla elanikele avahooldusteenust olles samal ajal ning ka praegu valla hooldekodu hoolekogu liige.
Viimatimainitud kogemustele toetudes olen veendunud, et nii meie koduvalla sotsiaalhoolekande sfääris kui ka valla üldises tegevuses on veel rohkesti arenguvõimalusi!
Soovin panustada esmalt eakate inimeste heaolu tagamisse ja turvatunde loomisesse ning sellesse, et valla valitsemine oleks läbipaistev ja avatud.
Tulge valima!