Aarne Leima 121

Olen sündinud 1. jaanuaril 1962 Missos, kus alustasin ka oma kooliteed. Keskkooli lõpetasin Tartus, mille järel õppisin Tallinna Merekoolis laeva automaatseadmete erialal. Olen töötanud meremehena, rahvusvahelise ekspedeerijana ja juhatanud puiduettevõtet. Praegu töötan Võrumaa Arenguagentuuris Setomaa ettevõtlusnõustajana. Olen abielus ja kahe täiskasvanud poja isa.

Luhamaale, oma isatallu, tulin kümmekond aastat tagasi ja sellest ajast saadik olen olnud tihedalt seotud Setomaa tegemistega. Olen vedanud nii külaseltsi kui ka Valdade Liidu projekte, kolmel korral valitud Setomaa ülemsootskaks, praegu olen ka Seto Kongressi Vanemate Kogo liige. Julgen arvata, et läbi nende tegevuste olen õppinud Setomaad hästi tundma.

Toetasin aktiivselt kampaaniat, et saada võimalus moodustada oma Setomaa vald ja seeläbi jätta kohalikke asjade üle otsustamine meie endi kätte. Me saime selle võimaluse ja nüüd peame üles ehitama hästi toimiva ja inimestest hooliva omavalitsuse. Kandideerin volikokku, sest tunnen vastutust alustatu lõpule viia.

Pean oluliseks koostööd küladega, külavanema ameti väärtustamist, nende kaasamist volikogu juurde nõuandva kolleegiumina.