Aare Hõrn 143

 

 

 

Ma olõ Hõrna Aare

Kandideeri valimisliiduh- Ühine Setomaa!

Hüä ineminsõ Võõpsust – Lütä küläni ja Tedrelt – Samarina küläni – ku ti annadõ mu puult ni pallo helüsid õt ma saa Setomaa valla volikokko sis ma taha saista tuu iist õt:

  • Setomaa valla volikogoh olõsi rahulik miil;
  • Setomaa valla volikogoh olõsi kõiki võimaluisi otsva miil;
  • Setomaa valla volikogoh olõsi kõigi Setomaa nulkõ hüä käekugu iist saisva miil.

Kerge saaiq olõma a mi olõ tiika ütteh kõgõga toimõ tulnu. Üttehkuuh mi jouvva pallo.

Sündünü ja elänü olõ terve elo Mokornulgah, Setomaal. Mõtsamehe aamõtih, Meremäe volikogo esimehe ja Meremäe valla arõndusnõuniku aamõtih, Setomaa Valdu Liidu arõndusnõuniku ja välissuhõtõ nõuniku aamõtih.

Olõ olnu Seto Kongressi, Setomaa Valdu Liidu, Seto Kuningriigi alostusõ man. Olõ Obinitsa kerigu nõukogoh.

Inemisõ omma mullõ andnu kats kõrda kätte Setomaa Ülemsootska avvulisõ kiiora.

Perreh om mul tütär ja poig.

Jummal ja Pühä Maara- hoia Setomaad.