Einar Raudkepp 111

Õpetaja, IT juht Oma otsustes lähtun põhimõttest – valla stabiilsus ja areng sõltub tööandjatest ning haridussüsteemist. Kultuuri ja külaelu peab mõistlikult toetama, see toob kaudselt rohkem tagasi.

Imre Liivago 110

Peainsener, AS Värska Sanatoorium Kui suudame omas vallas luua võimalikult hea elukeskkonna, on lootust et peatub valla rahvastiku vähenemine. Pärit olen Rõsna külast, kus jõudu mööda olen külaelu arendamisse panustanud  2008. aastast. Algusaastatel, kus muid kohustusi oli vähem, intensiivsemalt. Viimastel aastatel korraldame külarahvaga igal aastal lihavõtete ajal munade veeretamist ja tähistame külapüha Nahtsipäiva.   Peale … Loe edasi…

Peeter Kooser 109

Tüürimees, HT Laevateenindus Minu eesmärk on see, et noored julgeksid tulla Setomaale elama ja saaksid aru, et see ongi maailma parim paik, kus elada. Seisan selle eest, et kohalikele noortele luua turvatunnet ja ettevõtjatele rohkem võimalusi siin piiriäärses nurgas tegutsemiseks. Ahoi Setomaa rahvas! Olen meremees ning selle tõttu pean pool oma elust veetma vee peal, … Loe edasi…

Raivo Kunst 108

Komando pealik, Päästeamet Seisan ka edaspidi selle eest, et igas Setomaa nulgas oleks turvaline ja hea elada. Olen 60-aastane, tütre ja poja isa ning kahe lapselapse vanaisa. Oma õpinguid alustasin Värska Keskkoolis, mille lõpetasin 1979.aastal, järgnesid õpingud Tallinnas. Peale ajateenistust jätkus tööinimese teekond Värska Sovhoosis automehaanikuna ja automajandi juhatajana. Hilisemalt olen täiendanud end erinevatel koolitustel … Loe edasi…

Piret Kase 107

Põllumajandustootja, FIE Piret Kase Rohkem tähelepanu vajab elamumajandus, elukeskkond külades, kõikide vanuserühmade liikumis-ja huvitegevuste võimaluste arendamine. Heakord on visiitkaart, sest meie vallas on suvel hulgaliselt sündmusi, mida külastavad tuhanded inimesed. Olen läbi ja lõhki Setomaa inimene. Sündinud Värskas, kodukooliks Värska Keskkool ( praegune Värska Gümnaasium), elan juba 30 aastat Mikitamäel. Minu vanemad elavad Treski külas, … Loe edasi…

Katrin Rahusoov 106

FIE Kartin Rahusoov On oluline, et volikogus jätkuks rahulik koostöö kogu valla hea elu ja arengu nimel. Olen Katrin Rahusoov, 55-aastane, kahe poja ema ja ühe pojapoja vanaema. Õppinud olen Tõrva Keskkoolis ja seejärel Tartu Ülikoolis, mille lõpetasin lastearstina 1991. aastal, pediaatria internatuuri 1992. aastal,  perearsti kursused 2000. aastal. Olen 1987. aastal Meremäele sisse toodud, … Loe edasi…

Merike Tein 105

Õde, AS Medicum Tervishoiuteenused Mulle on tähtis Setomaa hea tulevik, inimeste heaolu ja toimetulek. Eluteelt saadud kogemuste baasil olen valmis kaasa aitama Setomaa valla sotsiaalhoolekande valdkonna arengule. Minu nimi on Merike Tein. Olen 50 aastane, põline Kolodavitsa küla elanik, kolme lapse ema ja kolme lapse vanaema. Töötan AS Medicum Tervishoiuteenused õena, kus peamine tööülesanne on … Loe edasi…

Einar Oinak 104

Pensionär Pean väga oluliseks sotsiaalhoolekandelise tegevuse arendamist, sealhulgas Mikitamäe hooldekodu uue maja ehitamist. Olen Einar Oinak, abielus, tütre isa ja kahe lapselapse vanaisa. Päritolult elupõline mikitamäelane. Olen lõpetanud Kaarepere Sovhoostehnikumi metsatehniku erialal, hetkel naudin pensionipõlve. Vallavolikogu koosseisus osalesin arengu-planeerimis-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni töös. Sotsiaalkomisjonis täitsin komisjoni esimehe ülesandeid. Pean väga oluliseks sotsiaalhoolekandelise tegevuse arendamist, sealhulgas … Loe edasi…

Aarne Leima 103

Ettevõtja, sootska Küla või piirkonna areng ei ole edukas kui see on ainult ühe poole soov ja tegutsemine.Vaid aus dialoog ja konstruktiivne koostöö küla ja omavalitsuse vahel viib soovitud tulemuseni. Olen Aarne Leima, 59 aastane, abielus ja kahe täiskasvanud poja isa ning Mikule vanaisa. Luhamaale, oma isatallu, tulin 15 aastat tagasi ja sellest ajast saadik … Loe edasi…