Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 379

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 379

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt27596/domeenid/www.seto.ee/yhine/wp-content/themes/septera/cryout/prototypes.php on line 413
Setomaal sündis valimisliit „Ühine Setomaa“ Setomaa edukaks arenguks – Ühine Setomaa

Setomaal sündis valimisliit „Ühine Setomaa“ Setomaa edukaks arenguks

Setomaal asutati valimisliit „Ühine Setomaa“, mis asub ellu viima Setomaa rahva jaanuarikuises rahvaküsitluses välja öeldud soovi elada ühises Setomaa vallas. Valimisliidus kandideerivad inimesed kõigist praegustest Setomaa valdadest.
„Lõime valimisliidu, sest ühise Setomaa valla eest seisjaid on erinevates erakondades ja on ka parteilise kuuluvuseta inimesi. Meie jaoks on kõige olulisem kasutada ära kõigi meie parimate inimeste oskused ja kogemused, et tagada Setomaa valla hea areng,“ ütles Värska vallavanem ja valimisliidus „Ühine Setomaa“ kandideeriv Raul Kudre.„Rahvaküsitluses väljendatud ülekaalukas tahe elada ühises Setomaa vallas  tuleb viia ka volikokku,“ ütles Mikitamäe volikogu Liige Imre Liivago, kes ka kandideerib valimisliidus „Ühine Setomaa“.Eelmine Setomaa ülembsootska Aarne Leima Luhamaalt, kes samuti kandideerib valimisliidu „Ühine Setomaa“ ridades, peab oluliseks kõigi Setomaa nulkade esindatust volikogus.Tugevat poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid jaanuarikuises rahvaküsitluses kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

Setomaa valla tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub valimisliit „ Ühine Setomaa“  Mikitamäe valla, Meremäe valla, Misso valla ja Värska valla kehtivatest arengudokumentidest ja Setomaa Valdade Liidu poolt koostatud Setomaa arengukavast 2015-2025.

Vastavalt arengukavale on Setomaa aastal 2020  väärt elupaik ja tuntud turismipiirkond. Siin elab ja tegutseb hooliv koostöötahteline kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise pärandkultuuri ning kauni looduse. Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse nutikalt kohalikku kultuuripärandit, loodusressursse ja piiriäärset asukohta. Setomaa vallad on moodustanud võimeka omavalitsuse.

Setomaa vald sünnib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamisel.