Viivika Kooser 125

Valimisliidus Ühine Setomaa kandideerivad inimesed on juba aastaid panustanud oma aega Setomaa arendustegevustesse, viinud ellu suurejoonelisi ning edukaid projekte, toonud hulgaliselt lisaraha kogu piirkonda ja mõelnud ainult häid mõtteid. Oli vaid aja küsimus, millal need inimesed vormistavad ametlikult ühenduse, et alustatud ettevõtmisi veelgi võimsamalt ja edukamalt jätkata ning uusi põnevaid …

Piret Kase 126

Minu nimi on Piret Kase, olen 45-aastane. Olen abielus, peres on kaks täiskasvanud poega. Sündisin Värskas, kasvasin Treskis. Mõlemad minu vanemad on pärit Mikitamäe vallast (külanõukogust). Isa Selise (Setomaa ) ja ema Lepiku (Eestimaa) külast. Mikitamäele rajasime koos abikaasaga kodu 25 aastat tagasi. Oma alg-, põhi- ja keskkoolihariduse omandasin Värska …

Vello Saar 127

Olen sündinud 16. aprillil 1958. aastal. Minu sünnikohaks on küll dokumentidesse märgitud Räpina, kuid nii minu vanemad kui ka vanavanemad on kogu oma elu elanud Setomaal, praeguses Mikitamäe vallas. Värska valla elanik sai minust aga 1983. aastal kui tolleaegne sanatooriumi juht Vassili Talumees kutsus mind sanatooriumi tööle. Olengi põhilise osa …

Rein Tarros 128

Olen Rein Tarros, 54- aastane, kahe poja ja ühe tütre isa, Meremäe Kooli õpetaja, Meremäe vallavolikogu liige. Minu sünnikoht ning ka praegune elukoht on Meremäe vallas Navikõ külas. Kooliteed alustasin Obinitsas. Seejärel õppisin Võru Tööstustehnikumis ning aastatel 1998-2003 Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis, kus omandasin loodusainete õpetaja kutse. Olen alates 1984. …

Einar Oinak 129

Olen Einar Oinak, abielus, tütre isa ja ka vanaisa. Olen elupõline mikitamäelane. Põhihariduse omandasin Mikitamäel. Olen lõpetanud Kaarepere sovhoostehnikumi metsatehniku erialal. Võhandu sovhoosis töötasin traktoristina, autojuhina. Aastaid osutasin Mikitamäe valla elanikele avahooldusteenust olles samal ajal ning ka praegu valla hooldekodu hoolekogu liige. Viimatimainitud kogemustele toetudes olen veendunud, et nii meie koduvalla sotsiaalhoolekande …

Ülo Kõivo 130

Olen Ülo Kõivo, 55 aastane , kahe täiskasvanud tütre isa. Lõpetasin Värska Keskkooli ja seejärel Eesti Põllumajanduse Akadeemias elektriinseneri eriala. Peale kooli tulin Värskasse tagasi ning mu elu ja tegemised ongi seotud kodukohaga. Ka praegune töökoht, Elektrilevi OÜ-s, on mul ligi 20 aasta vältel võimaldanud seista selle piirkoona eest. Olles praegu Värska …

Katrin Rahusoov 131

Olen Katrin Rahusoov, 51-aastane, kahe poja ema. Õppinud olen Tõrva Keskkoolis, mille lõpetasin 1984. aastal ja seejärel Tartu Ülikoolis, mille lõpetasin lastearstina 1991. Aastal. 1992. aastal lõpetasin pediaatria internatuuri, 2000. aastal spetsialiseerumiskursuse perearsti erialal. Olen 1987. aastal Meremäele sisse toodud, Setomaal väga hästi vastu võetud ja loodan, et ka omaks …

Annela Laaneots 132

Minu nimi on Annela Laaneots ja kui te valite mind Setomaa valla volikokku, siis saan tagada, et te olete kursis sellega, mis meie vallas sünnib. Saate teada, milliseid otsuseid tegema hakatakse, miks neid tehakse, saate ise vajadusel sõna sekka öelda, ning kindlasti olete kursis tehtud otsustega. Setomaa on piisavalt paras …

Margus Kraav 133

Olen Margus Kraav, 44- aastane, sündinud Värskas. Õppisin Värska Gümnaasiumis põhikooli lõpuni ja edasise hariduse omandasin Tallinnas Ehitus-Mehaanika Tehnikumis. Olen 20 aastat Värska vallas ettevõtja. Kandideerin valimisliidus Ühine Setomaa. Ühine Setomaa vald om kimmas mõtõ. Tulge valima.Teeme üheskoos Setomaa ühisvalla mõtte teoks.

Guuri Piholaan 134

Olen sündinud ja kasvanud Setomaal, Mokornulgas, Tääglova külas. Õppisin Obinitsa põhikoolis, Meremäe Keskkoolis ja Eesti Põllumajanduse Akadeemias. Kogu senine elu on seotud kodukohaga, välja arvatud teenistus vene sõjaväes. Olen koolitatud elektriinsener ja elektriga tegelenud seniajani. Töötanud olen Obinitsa sovhoosis, Meremäe vallavalitsuses ja lühemat aega teistes kohtades.  Paarkümmend aastat olen olnud …