Kas kultuuri saab liiga palju olla?

Olen viimasel ajal tihti mõelnud sellele, et millisena Setomaa ja siinsed elanikud meie külalistele silma paistavad. Seda eelkõige meie kultuuriruumi ja kombeid silmas pidades. Mis on need tavad ja kombed, mis on ajas samaks jäänud ja kui palju on muutunud? Mis on muutuste põhjuseks ja kas see on meie traditsioone …

Ühisel Setomaal pakutakse inimese vajadusele vastavat abi

Setomaa vallal lasub kohustus hoolitseda oma abivajajate eest, et nad saaksid vajalikul määral sotsiaalteenuseid ja abi. Valimisliit Ühine Setomaa näeb lahendusi, kuidas korraldada vallas abi andmist, parendada sotsiaalteenuste ja toetuste kvaliteeti ning arendada teenuseid.  Sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamiseks eraldab riik kohalikele omavalitsustele rahalised vahendid neile pandud kohustuslike kohalike ülesannete täitmiseks. Mitmeid …

Setomaa rikkus sõltub ettevõtlusest ja turismist

Kui Setomaa ettevõtlusalased traditsioonid pärinevad juba mitme aastatuhande tagusest ajast, siis meie kohustus on koos mõeldes ja tegutsedes jõuda selleni, et Setomaa ettevõtlus ei kaoks vajaliku tööjõu puudumise või töökohtade vähesuse tõttu. Setomaa ettevõtluse traditsioonide kujunemise aluseks on olnud piirkonna omapärane kultuurikeskkond, kohalikud loodusressursid ning asukoht. Üldteada on see, et …

Setomaa valla rahvas peab olema terve ja noortel peab olema huvitav

Setomaa hea käekäik sõltub sellest, kui terve on tema rahvas ja kui tegusad on noored. Seepärast tuleb meil tähelepanu pöörata nii noorte huviharidusele kui ka elanike sportimisvõimaluste parandamisele. Me elame ajal, mil riik on hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama huviharidusele ja sellega seoses ka noortetööle. Üheks näiteks on see, et …

Mis ootab meid ees ühise Setomaa kommunaalmajanduses?

Ühinenud Setomaa ees seisavad mitmed väljakutsed seoses valla kommunaalmajanduse ühendamise, arendamise ja teenuste kvaliteedi tõstmisega. Ühest küljest võttes ei ole ette näha valdkonna tulude poole märkimisväärset kasvu ja jäime ka ilma riigi poolt antavast liitumistoetusest (ligi 1,8 mln eurot). Teisest küljest vaadates kulupoole vajadused on sama suured ja kui soovime …

Miks tekkis valimisliit Ühine Setomaa?

Te ju mäletate veel seda libedat päeva jaanuaris, kus kerge sula oli muutnud Setomaa kui suureks liuväljaks. Ent vaatamata sellele leidis üle poole Setomaa elanikkonnast – mis ühtlasi on haldusreformi rahvaküsitluste osalusrekord – tee valimiskasti juurde. Sest tegu oli sisuliselt elu ja surma küsimusega: kas Setomaal elavad inimesed tahavad jääda …