Viivika Kooser 125

Valimisliidus Ühine Setomaa kandideerivad inimesed on juba aastaid panustanud oma aega Setomaa arendustegevustesse, viinud ellu suurejoonelisi ning edukaid projekte, toonud hulgaliselt lisaraha kogu piirkonda ja mõelnud ainult häid mõtteid. Oli vaid aja küsimus, millal need inimesed vormistavad ametlikult ühenduse, et alustatud ettevõtmisi veelgi võimsamalt ja edukamalt jätkata ning uusi põnevaid ideid üheskoos ellu viia. Setomaa on paiknenud Põlva ja Võru maakondades, kuid vaatamata sellele on tehtud silmapaistvat koostööd ja rajatud vundament Ühise Setomaa ehitamiseks.

Kandideerin valimisliidu Ühine Setomaa nimekirjas Setomaa valla volikogu liikmeks. Oskan ja tahan kaasa rääkida haridus-, kultuuri- ja noosootöö valdkondades. Tegelen tervist edendavate ettevõtmistega ja külade arendustegevusega. 15 aastat tagasi asutasime koos heade sõpradega Meremäe Kultuuriühingu, mille alla on koondunud enamus Meremäe kultuurikollektiive. Projektide kirjutamisega on toodud hulgaliselt lisaraha nii investeeringuteks, kui ka pehmeteks tegevusteks. Osalen aktiivselt Leader tegevusgrupi Piiriveere Liider juhatuses, strateegiarühmas ja olen meetmenõustaja. Sõidan tihti Misso, Oravale, Räpinasse, Mikitamäele, Värskasse ja Piiriveere Liider tegevuspiirkonnas asuvatesse küladesse. Aktiivse tegevuse tõttu olen saanud endale palju häid sõpru Setomaal ja Piiriveere Liider piirkonnas.

Teadsin lapsena setodest üsna vähe ja mäletan suurte inimeste jutust, et setod laulavad väga pikki laule. Ei osanud arvata, et sattun (loe: suunatakse) pärast õpetajakutse omandamist tööle Setomaale Meremäe Keskkooli. Töötasin Meremäel muusikaõpetajana 28 aastat, andsin muusikatunde lasteaias, olin klassijuhataja ja huvijuht. Kõrghariduse omandasin Viljandi Kultuuriakadeemias, eriala huvijuht-loovtegevuse õpetaja. Veel olen töötanud mõnda aega Värska Muusikakoolis klaveriõpetajana ja Värska Gümnaasiumis huvijuhina. Tänasel päeval töötan Vastseliina Muusikakoolis direktorina.

Ikka veel juhtub, et küsitakse, kas setod on mind omaks võtnud. Mul ei ole olnud vajadust sellele mõelda. Tulin Meremäele, teadmata midagi setode kultuurist, elukorraldusest ja traditsioonidest. Salapärase seto kultuuriruumi tundmaõppimiseks kulus mul aastaid, aga siin ma nüüd olen – juba 35 aastat! Minu mees on seto, kannan seto rahvarõivaid, leelotan, mängin karmoškal tantsulugusid ja innustan ka teisi seto kultuuri tundma õppima ja austama. Oleme koos mehega rajanud endale Meremäele kodu, meie kolm täiskasvanud poega elavad samuti Meremäel ning kõnnivad isa ja vanaisa jälgedes – tegutsevad põllumajandus-valdkonnas.