Vello Saar 127

Olen sündinud 16. aprillil 1958. aastal. Minu sünnikohaks on küll dokumentidesse märgitud Räpina, kuid nii minu vanemad kui ka vanavanemad on kogu oma elu elanud Setomaal, praeguses Mikitamäe vallas. Värska valla elanik sai minust aga 1983. aastal kui tolleaegne sanatooriumi juht Vassili Talumees kutsus mind sanatooriumi tööle.

Olengi põhilise osa oma töömehe teest läbinud Värska Sanatooriumis. Kui tulin tööle, siis olid sanatooriumi praeguses asukohas püsti ainult magamiskorpuse seinad ja söökla hoone vundament. Olen sanatooriumis töötanud erinevatel ametikohtadel – bussijuhina, töökoja juhatajana, ehitusala peainsenerina ja juhataja asetäitjana. 12.aprillil 1993. aastal valiti mind sanatooriumi juhiks. See aeg on olnud minu jaoks tööalaselt ilmselt üks kõige keerulisem , sest kõigest oli puudus – nii klientidest, teadmistest, oskustest, rahast. Ainuke ressurss, mida oli üle, olid töötajad! Aga ühe omanikuna ja juhina olen sealt alates kandnud vastutust ettevõtte jätkusuutliku arengu ja hea käekäigu saavutamise eest.

Lisaks sanatooriumi juhataja ametile olen ma ka veel AS Värska Veekeskus ja OÜ Värska Vara juhatuse liige. Samuti on mind valitud mitmete üle-eestiliste katusorganisatsioonide juhtorganitesse. Ma olen Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu (ERL) juhatuse liige, Eesti Terviseturismi Ühenduse juhatuse liige, SA Lõuna -Eesti Turismi (SALET) nõukogu liige, Räpina Inkubatsioonikeskuse nõukogu liige, Eesti Spaa Liidu ( ESPAL) üldkoosoleku liige. Olen ka Seto Kongressi Vanemate Kogu (SKVK) liige ja kaks aastat täitnud ka SKVK peavanema ülesandeid. Seda loetelu koostades üllatusin isegi ja pean tunnistama, et ju ma ei ole osanud õigel ajal „ei“ öelda. Aga siiani olen saanud hakkama.

Värska valda , Väike- Rõsna külla olen oma perele ehitanud kodu, kus on üles kasvanud minu lapsed. Tänaseks on kõik lapsed küll leidnud oma tee ja nüüd tulevad nad juba oma peredega ja oma lastega meile ainult külla. Kuid kõik nad ei tule mitte kaugelt. Minu poeg ja ka noorem tütar olid nõus ja isegi vaimustatud oma iseseisvat elu alustama oma vanavanemate kodukülas- Popovitsas. Täna on saanud Niidu talu koduks minu poja perele ja Pajualuse talu noorema tütre perele. Mu süda aga on rahul, isegi väga, sest oma igapäevase töö kõrvalt olen kaasa aidanud ühe tühjaks jäänud küla elule äratamisel.

On tekkinud müüt, et kohaliku võimuna peaks vald kõiki ja kõigi ettevõtmisi toetama. Päris nii see ei ole ja ei saagi olla. Tean seda oma rohkem kui 20 aasta pikkusest volikogus töötamise ja volikogu juhtimise kogemusest. Kandideerides Setomaa valla volikogusse soovin loomulikult seista piirkonna jätkusuutliku arengu eest ja jagada oma pikaajalisi kogemusi kohaliku omavalitsuse juhtimisel. Valituks osutamise korral on mul soov osaleda majanduse ja ettevõtlusega seotud küsimuste lahendamisel. Ka sotsiaalteemad ei ole mulle võõrad.