Veiko Kõopuu 171

Minu nimi on  Veiko Kõopuu, olen 28 aastane, vallaline. Olen lõpetanud Värska Gümnaasiumi ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis maamajanduse mehhaniseerimise eriala. Hetkel töötan Koidulas Kinnisvarateenindus OÜs hooldustehnikuna. Vabal ajal tegelen autospordiga. Volikokku kandideerin Värska vallast.
Olen mitu aastat osalenud Värska valla elu edendamises, korraldanud Treskis Seto jaanitule üritusi jms.
Eestis on suureks probleemiks see, et maakondadest pärit noored lähevad õppima suurematesse linnadesse, rajavad seejärel sinna ka omale kodu  ja jäävad linna tööle. Minu jaoks on oluline, et noortel oleks võimalik leida tasuvat tööd ka Setomaal. Et noored tahaksid tulla peale kooli maale tagasi ja viia elu siin edasi. Ma olen ise noor inimene ja seetõttu tean ja tunnen ka teiste noorte probleeme töökoha ning huvitava tegevuse leidmisel Setomaal. Seetõttu olen ma  seotud ka Värska Noortekeskusega juhendades noori autospordiga tegelejaid.
Minu volikokku kandideerimise põhjuseks on soov Seto valla tegemistes kaasa lüüa, seista kõikide noorte heaolu eest. Aidata leida noortele tegevust, et noored ei lahkuks Setomaalt!