Ülle Kauksi 151

Tereh!

Ma olõ Kauksi Ülle, timahava tiksus jo 55 ette. Latsi om 6 ja latsõlatsi 5. Inämbüs näist eläse vai tüütäseq Setomaal. Ma kandideeri Seto valla volikogo liikmõst.

Olõ lõpõtanuq Rõugõ 8.-klassilidse kooli, Võro I Keskkooli ja Tartu Ülikooli. Opõ aokiränigus. Olõ tüütänüq Tartoh Kiränikõ majah, Fenno-Ugria keskusõh, Võrol Raadiot juhtnu ja Seto saadõt tennüq ni sääl kui Vaba Euruupa raadioh. Olõ Eesti kiränikõ Liidu liigõq 1990ndäst aastast. Avaldanu vast 30 raamatut. Säälhulgah olli tüüh ka seto aabitsa luumise man. Setomaal olõ kirotanuq ja olnu kõrraldamise man kolmõl kuulsal näpütemängul „Taarka“, „Peko“, „Obinitsa“ ja olõ viil kirotanuq kõrrealdanu tossin vähämbät näütemängu.

Pääle kiränikutüü olõ viil aoleht „Setomaa“ toimõtaja ni tregutsõ giidi ja pakutrükimeistrena uma kaasa Riitsaarõ Evari Seto-Ateljee Galeriih. Tuu jaoss käve mitu vuuri perimusgiidi koolitusõl ja kats vuuri mitmaastadsõl seto aoluulise käsitüü koolituisil.

Lövvä et seto kultuur om kõigiti avvuväärne ni UNESCOH kui Obinitsah ni Siberih kui Talinah, Pariisih ja Peterburih, Austraaliah ja Englüsmaal. Ma taha tetäq kõik, et sjoo maailma kullafoni kuuluv kultuur olõs jatkusuutlik ja tallõ saas üle anda rõõmuga uma perrätulõvile põlvilõ.

Mul silmäringi ja kogõmuisi kultuuripoliitika tegemiseh eloh om kogonõnu, hüä meelega olnuq kavvaunistõt ütidse Setomaa volikogu tüükas liigõh!