Toomas Sein 147

Mina olen Toomas Sein – pärit olen Tallinnast, kuid 22 aastat tagasi asusin elama Räpinasse ning sellest ajast olen tegutsenud ettevõtjana nii Räpina kui ka Värska vallas. Viimased neli aastat olen elanud Lämmijärve kaldal, Lüübnitsas. Aja jooksul on minu poolt asutatud ja juhitud ettevõtted Mosolem OÜ, Ristipalo Pansionaat, Verska Mineraalvee OÜ, Seto Line Reisid OÜ, Karlova Sadam Tartus ning ettevõtted Soomes, Kreekas ja Keenias. Kõikide ettevõtete igapäevaelus löön aktiivselt kaasa, seetõttu olen väga hästi kursis Lõuna-Eesti ettevõtjate argipäevaga. Oma ettevõtmiste mitmekülgsuse tõttu olen küll väga liikuv, kuid üle kõige naudin ma aega oma kodus Setomaal Lämmijärve kaldal.
Volikokku kandideerimise väljakutse võtsin vastu seetõttu, et just volikogu tööst sõltub suuresti loodava Setomaa valla hea käekäik ning inimeste rahulolu.  Minu meelest peaksid vallavalitsuses töötama ja Setomaa elu kujundama vaid oma valdkonna parimad ja võimekaimad spetsialistid. Leian, et valdade ühendamine annab meile valikuvõimaluse igale ametikohale hea spetsialisti leidmiseks.

Olen palju ringi reisinud ning kokku puutunud erinevate maade ettevõtluskultuuriga. Sealjuures näinud nii mõndagi ettevõtluse, tootmise kui turismi vallas, mida tasub meilgi proovida. Samas tean ka, milliseid mujal järgi proovitud vigu saaksime vältida.

Aktiivselt ettevõtluses tegutsedes pean enda südameasjaks arendada Setomaa vallas ettevõtlust ning julgustada inimesi ise ettevõtjateks hakkama. Peale 22 aastat siinkandis tegutsemist tean, et Setomaa on parim paik ise oma asja ajamiseks ning seeläbi parima elukeskkonna loomiseks.