Silvia Vao 149

Elupõline õpetaja Silvia Vao, kes elab Beresje külas, peab oluliseks noorte silmaringi avardamist.