Rein Tarros 128

Olen Rein Tarros, 54- aastane, kahe poja ja ühe tütre isa, Meremäe Kooli õpetaja, Meremäe vallavolikogu liige.

Minu sünnikoht ning ka praegune elukoht on Meremäe vallas Navikõ külas.

Kooliteed alustasin Obinitsas. Seejärel õppisin Võru Tööstustehnikumis ning aastatel 1998-2003 Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis, kus omandasin loodusainete õpetaja kutse.

Olen alates 1984. aastast, mil asusin tööle Obinitsa Põhikooli, juhtinud Meremäe valla sporditööd. Erinevatel aastatel on tegeldud võrkpalli, jalgpalli ja kergejõustiku propageerimise, treeningute korraldamise, võistlustel osalemisega. 13 aastat korraldasin Obinitsas võrkpalliturniiri „Paasavolle“ .

Seto keel ja kultuur on minu jaoks väga oluline, laulan leelokooris Seto Miihi Summ. Täidan külavanema kohustusi ning tunnen muret tühjenevate külade pärast.

Kandideerin, sest pean oluliseks oma kodukoha head käekäiku, mis ühtlasi eeldab ka seda, et meie lapsed õpiksid Setomaa valla koolides.