Piret Kase 126

Minu nimi on Piret Kase, olen 45-aastane. Olen abielus, peres on kaks täiskasvanud poega. Sündisin Värskas, kasvasin Treskis. Mõlemad minu vanemad on pärit Mikitamäe vallast (külanõukogust). Isa Selise (Setomaa ) ja ema Lepiku (Eestimaa) külast. Mikitamäele rajasime koos abikaasaga kodu 25 aastat tagasi.

Oma alg-, põhi- ja keskkoolihariduse omandasin Värska Keskkoolis. Värskas oli võimalus 8 aastat õppida klaveriklassis klassikalist klaverit, tegeleda võimlemise, kergejõustikuga, korvpalliga, teha kooliteatrit.

Peale keskkooli soovisin õppida aiandust. Aiandusagronoomi kutse omandasin Räpina Kõrgemas Aianduskoolis (praegune Räpina Aianduskool). Aianduskoolist saadud oskuste ja teadmiste abil alustasime koos abikaasaga kartuli-ja köögiviljakasvatusega. Aiandustootmine on huvitav ja pidevas arengus tegevusala, kus tuleb pidevalt õppida, kohaneda erinevate oludega, leida turustusvõimalusi ja uusi kontakte. Ettevõtlusvormiks on FIE.

Hobideks on linedance, mida harrastan kaks korda nädalas Räpinas. Olen õppinud karmoškat mängima ( 3 aastat Värska Muusikakoolis ). Leelotamist õpin Helmise kooris Mikitamäel.

Kandideerin Setomaa valla volikokku. Luban seista kodulähedase kooli säilimise ja huvitegevuse mitmekesistamise eest. Suureks sooviks on ühendada kogukond ja aktiviseerida külade omavaheline suhtlemine. Soovin, et lõpetamata projektid saaksid korrektselt lõpule viidud (vesi-ja kanalisatsioon), avalikuks kasutuseks soetatud vahendid ja ruumid oleksid huvilistele kättesaadavad. Lubada saan, et elan Mikitamäel edasi, suhtlen alati avatult iga inimesega ja minult võib julgest küsida volikogu tegemiste ja otsuste kohta. Soovin, et iga valla inimeseni jõuaks info erinevate toetuste, programmide ja ürituste kohta. Soovin, et iga valla inimene teaks, et tema soovid, arvamused ja ettepanekud on oodatud ning vajalikud

Praegu olen Mikitamäe valla eelarve-ja majnduskomisjoni liige, kuulun MTÜ Mikitamäe Naisteklubi MIXINA juhatusse. Olen aktiivselt jälginud oma koduvalla ja ka sünnivalla tegemisi ja arenemist. Luban, et olen edaspidigi koostöövalmis, avatud suhtleja, kohusetundlik ja õpihimuline ning aitan igati kaasa Mikitamäe piirkonna ja kogu Setomaa valla arengule.