Merike Tein 136

Minu nimi on Merike Tein. Olen 46 aastane, põline Kolodavitsa küla elanik, kolme lapse ema ja kahe lapse vanaema.

Oma elu-, ja tööaastate jooksul olen hästi tundma õppinud kohalikku eluolu ja inimesi, mulle meeldib töö inimestega. Värska vallas olen sotsiaaltööd teinud 18 aastat. Alustasin avahooldustöötajana, seejärel jätkasin sotsiaaltöötajana, viimased 5 aastat olen Värska valla sotsiaalnõunik ja Värska Vallavalitsuse liige. Varasemalt töötasin Põlva Haiglas laborandina, Värska Sanatooriumis ja Veekeskuses massöörina, osalesin Värska Vallavolikogu ja sotsiaalkomisjoni töös.

Minu huvialad on muusika ja kultuur. Laulan Värska naiste leelokooris, vabal ajal harrastan karmoškamängu, mida õppisin Värska Muusikakoolis täiskasvanute õppes. Olen korraldanud erinevaid külaüritusi ning osalenud Värska valla suurürituste korraldustoimkonnas.

Kandideerin Setomaa valla volikokku, sest mulle on tähtis Setomaa hea tulevik ja inimeste heaolu. Oma senistele sotsiaaltöökogemustele tuginedes olen valmis eelkõige kaasa aitama Setomaa valla sotsiaalhoolekande valdkonna arengule. Pean esmatähtsaks, et sotsiaalteenused ja abi oleksid igale abivajajale kättesaadavad ning soovin, et meie lastel oleks õnnelik ja turvaline lapsepõlv.

Kolodavitsa külaelanikuna on mulle hingelähedane külade areng. Soovin, et Setomaa külad oleksid tugevad, ja noored, kes on läinud mujale ennast harima ja kogemusi saama, leiaksid tagasitee koduvalda, et siin oma teadmisi rakendada, elada, töötada, ettevõtlust arendada.