Kaja Õis 172

Olen ühe asjaliku noore mehe ja ühe vahva koolipoisi ema Kaja Õis. Nedsaja küla elanikele harjumuspäraselt rohkem tuntud perekonnanimega Lummo.

Isapoolsed juured on mul Setomaal ja kui varasemalt sai siin käidud vanavanemate ning hiljem vanemate juures, siis alates selle aasta juulist olen ise Nedsaja küla elanik.

Tööpakkumine AS Värska Sanatooriumi toitlustusjuhi kohale tehti mulle juuni algul ja nii ma siia Tartumaalt Luunja vallast ära tulin. Oli ka natuke kahju, sest Luunja valla volikogu ainsa naisliikmena jätsin sinna toimetama nüüd ainult mehed. Uskuge, on oluline, et volikogus saaks kaasa rääkida ka õrnema soo esindaja. Uhke olen selle üle, et suutsime oma sihikindlusega jätta Luunja valla iseseisvaks vallaks.

Keskhariduse sain ma Põlva Keskkoolist. Oman veel kahte kõrgharidust (piimatehnoloog ja ärijuht) ning ametikoolides olen õppinud raamatupidajaks ja sellest suvest oman pottsepp-selli kutsetunnistust. Kuulun pigem tegutsejate, kui suurte sõnameistrite hulka.

Poliitiliselt ma end ühegi erakonnaga sidunud ei ole. Tahan, et Setomaa valda juhiksid avatud ja ausad inimesed, kes on oma otsustes sõltumatud erakondlikust poliitikast. Mulle meeldivad keerulised ülesanded ja nendele lahenduste leidmine. Oskan näha tervikpilti ja julgen vastutada oma tegude eest.

Koduvalla olulised otsused peavad lähtuma elanike pikaajalistest vajadustest. Kuigi südamelähedasemaks pean hariduse- sh huvihariduse ja lastega seonduvat, sotsiaalvaldkonna ning külaliikumise teemasid, pean oluliseks, et saaksin kaasa rääkida ka teiste valimisliidu „Ühine Setomaa“ püstitatud eesmärkide saavutamise juures.