Jüri Saar 135

Olen Jüri Saar, 52-aastane, kolme lapse isa. Mikitamäe vallavolikogu aseesimees. Kandideerin Ühine Setomaa valimisnimekirjas ja olen Keskerakonna liige ja põline Mikitamäe valla Selise küla elanik.

Minu haridustee algas Mikitamäe koolis, mille lõpetasin 1980. aastal. 1984. aastal lõpetasin Kehtna Näidissovhoostehnikumi.

Ennast olen täiendanud erinevatel koolitustel. Olen osalenud:

2007 – 2008-Maaelu Arengu Instituut –Leader tegevusgrupi ülesehitus,strateegia koostamine ja juhtimine

2006 – 2007 –RG Evans Associates OÜ

2005 – 2006 Töö tugi Kagu-Eestis –tööhõive probleemide lahendamine ja ennetamine kohalikul tasandil

2003. aastal asutasin oma bussifirma ja töötan tänaseni OÜ Liinamäe Reiside juhina.

Kandideerin volikokku seetõttu, et just volikogu otsustest sõltub suurel määral Setomaa valla ja nende elanike rahulolu kohaliku võimuga. Volikogu vajab kogemustega liikmeid ja inimesi, kes elavad selles kogukonnas. Olen kursis kohaliku piirkonna muredega ja soovin anda oma panuse Setomaa valla arengusse.

Kutsun kõiki sellel sügisel valimistel hääletama!