Jaanus Viskar 141

Tere!

Mina olen Jaanus Viskar. Abielus, 26 aastane ja kolme lapse isa. Sündinud Värskas, kuid kolinud Mikitamäe valda, Karisilla külla. Seto kultuuri austaja ja edasikandja. Töötan ettevõttes AS Värska Vesi laotehnoloogina.

Aastast 2003 olen tegutsenud ansamblis Zetod, aastast 2007 ansamblis Sinu Naine, 2014. aastast alates mänginud bändis StandBy! Muusika ja kultuuritegevus on mulle kaasa sündinud. Minu vanaisa Kalju Tero oli 8 kordne Seto Kuningriigi pillimees ja ema on muusikaõpetaja Värska Gümnaasiumis aastast 1979.

Minu juured on Setomaal. Olen küll käinud Tartus omandamas kesk-eriharidust, kuid hing ihkas tagasi kodukanti. Suurema osa lapsepõlvest olen veetnud Mikitamäe vallas, Usinitsa külas, kus elab senimaani minu vanaema. Mulle on oluline, et selles piirkonnas jõuaks inimesteni adekvaatne ja õige informatsioon valla tuleviku kohta, mille järgi saaksid teha piirkonda veel alles jäänud inimesed õigeid otsuseid. Pole vaja hirmutada kedagi absurdsete väidetega, mis kallutavad lähikonna inimesi tegema valesid otsuseid.

Soovin omalt poolt panustada Setomaa valla tulevikku arendamaks tegevusi kultuurilises valdkonnas ja seista hea selle eest, et ettevõtlikud noored ja noored pered jääksid oma kogukonnale truuks.