Imre Liivago 123

Olen sündinud 25. septembril 1987. aastal, pärit Rõsna külast, kus olen olnud külavanem 2008. aastast. Algusaastad külavanemana olid intensiivsemad, hetkel korraldame külarahvaga kahte kindlast sündmust aastas, kevadel Seto lihavõtete ja sügisel külapüha Nahtsipääva tähistamine.

Olen abielus ja peres kasvab üks laps. Peale Mikitamäe Põhikooli lõpetamist, õppisin kaheksa aastat Tartus, kus lõpetasin gümnaasiumi järel Eesti Maaülikooli magistriõppes energiakasutuse eriala. Õnneks ei kadunud side kodukohaga. Võib öelda, et ma pole tagasi tulnud, sest päriselt pole kunagi läinudki. Kõik nädalavahetused ning vaheajad veetsin kodus. Tartus õppides korraldasime erinevaid kokkusaamisi ja üritusi Setomaalt pärit noortega. Kokkusaamised Tartus toimusid nädala sees, sest nädalavahetusel olid kõik Setomaal. Hetkel töötan Värska Sanatooriumis peainsenerina.

2009. aastast olen Mikitamäe Vallavolikogu liige, 2012-2015 volikogu esimees. Olen Seto Kongressi Vanemate Kogu liige.

Leian, et suurema omavalitsuse puhul on järjest olulisem külade temaatika, et külad areneks, neis elavad inimesed suhtleksid omavahel ja neil oleks seal hea elada.