Hellika Kõrnas 138

Tere!

Minu nimi on Hellika Kõrnas, olen 36-aastane. Olen kasvanud Mikitamäe vallas, Karisilla külas. Põhikooli lõpetasin Mikitamäel ja gümnaasiumi Räpinas.

Pärast gümnaasiumit õppisin sotsialtööd ja IT aluseid. Edasine tee viis mind lapsehoidjana USA-sse, eesmärgiga praktiseerida inglise keelt ja tundma õppida teist kultuuri ning muidugi ka iseennast. USAs käisin ka kolledžis, kus õppisin graafilist disaini. Kokku elasin ja töötasin Ameerikas ligi kuus aastat.

Võõrsil elades õppisin väärtustama kodumaad ja eriti oma kodukohta. Kuigi elan ja töötan praegu Tartus, on kodukoht alati südamelähedane – käin siin tihti ja siia on alati hea tulla. Osa minu perest ja suguvõsast elab siiani Mikitamäe vallas. Pärast Ameerikast naasmist olen töötanud noorsootöötajana ja lastehoius lapsehoidjana.

Hindan elus väikeseid lihtsaid asju, suviseid kukeseenelkäike Setomaa metsades ja perega koosolemist. Soovin, et igas vanuses Setomaal elaval inimesel oleks siin hea elada. Pooldan Setomaa ühist valda, sest siis saame ise oma käekäiku suunata ja see teeb ka Setomaa inimesi lähedasemaks. Ühise vallana on meil ka oma konkreetne geograafiline ruum.

Soovin igati panustada Setomaa heaolu jaoks. Südamelähedasteks teemadeks on mulle töö laste ja noortega – et Setomaal sirguks õnnelik ja toimekas uus põlvkond.