Guuri Piholaan 134

Olen sündinud ja kasvanud Setomaal, Mokornulgas, Tääglova külas. Õppisin Obinitsa põhikoolis, Meremäe Keskkoolis ja Eesti Põllumajanduse Akadeemias. Kogu senine elu on seotud kodukohaga, välja arvatud teenistus vene sõjaväes. Olen koolitatud elektriinsener ja elektriga tegelenud seniajani. Töötanud olen Obinitsa sovhoosis, Meremäe vallavalitsuses ja lühemat aega teistes kohtades.  Paarkümmend aastat olen olnud Obinitsa koguduse juhatuse esimees ja aidanud kaasa kiriku renoveerimisele. Praegu olen pensionil, jätkan tegutsemist koguduses ja löön kaasa Obinitsa Pensionäride Seltsi tegemistes. Setomaa tegemistes olen alati kaasa löönud ja tahan jätkata ka edaspidi. Soovin näha Setomaad rahuliku ja elamiseks sobiva maakohana pikkadeks aastateks.