Einar Raudkepp 170

Olude sunnil sündisin Vorkuta linnas, Komi ANSV-s 13.01.1965, kust küll jalgu alla võtmata saabusin kodumaale, Värskasse. Olen oma 52 kireva eluaasta jooksul vaid 2 aastat elanud mujal. Taas olude sunnil, Nõukogude Armees. Koolitee sovhoosi keskusest Värska vanasse, järveäärsesse tarkusemajja ei olnud küll pikk, kuid üldine õhkkond oli soodne spordipisikuga nakatumiseks. Au sees oli suusatamine, orienteerumine, lauatennis, male jne. Ka klaveritunnis õnnestus vahel käia … Vanemates klassides tekkiski esimene bändimoodustis.

Peale sõjaväeteenistust olid kõik teed lahti, kuid ma olen aru saanud, et minu mootor on nii spetsiifilise kütusega, et sellega kaugele ei sõida. Ikka tuleb kiirelt tagasi tankima tulla. Seetõttu pole mu töökohad praeguse Põlva maakonna piiridest välja jäänud. Õhtuks pere juurde!
Töökohti jagus Värska sovhoosis alates „mineraalveetsehhi“ töölisest ehitustööliseni, saekaatri töölisest kaadriinspektorini, komsomolisekretär -spordimetoodikust ökonomistini. Sovhoosi lagunedes töökohad Tartu Kommertspangast Eesti Maapangani. Minust mitteolenevalt, panganduskriisi kulmineerudes, võtsin vastu tööpakkumise Põlvas Lukoili tankla juhatajana.

Mõned aastad hiljem teenisin leiba väikeettevõtjana (Räpina Linnavalitsuse ja Ahja Vallavalitsuse arvutipargi hooldaja, Ordi arvutite edasimüüja).

2006. aasta suvel võtsin vastu äärmiselt suure väljakutse ja kandideerisin edukalt Värska valla majandusnõuniku ametikohale. Vastutusvaldkondi oli palju, kuid üksikasju kogunes veelgi rohkem.Valdkondadeks vallateed, kalmistud, jäätmemajandus, heakord, elekter, ehitus ja projektid, vesi-kanalisatsioon, kogu arvutimajandus, koduleht, transport. Vallale tähtsate suurürituste korraldamisel ei olnud võimalust tööpäeva lõpus kella vaadata, kodused tööd jäid tagaplaanile …

Tihti polnud tööülesannete edukaks täitmiseks häid lahendusi. Vallavalitsuse ühistel nõupidamistel leiti mõistlikud lahendused ja vahendid.

9 vallavalitsuses töötatud aasta jooksul sain korraliku karastuse avalikust teenistusest koos selle rõõmude ja muredega. Tunnen enamusest täiskasvanud elanikkonnast vallas, tean iga vallatee kurvi. Tean ka, milline töö on iga valla arenguprojekti taga …

Pean jätkuvalt õigeks, et haldusreform on vajalik. Lootsin, et valdade ühinemisel saavad ametnikud rohkem spetsialiseeruda ja kitsama valdkonna tööülesandeid kvaliteetsemalt täita. Kuna toonane valdade (Mikitamäe-Värska) ühinemine ei saanud teoks, otsustasin ise lahkuda. Lahkudes küll avalikust teenistusest, olen võimalusel alati osalenud koosolekutel ja infopäevadel, kus valla tulevik on arutelu teemaks.

Olen õnnelik, et oleme jõudnud valimiste lävele, kus kõik volikogu liikmed elavad Setomaal ning ei tohiks tekkida olukorda: Setomaa volinik versus … Olles mõne suurvalla Setomaa nurk, pole kuigi kerge oma soove laua peal hoida.

Tähtsaim on hoida seda Setomaa mainet, mille oleme oma eripärase kultuuriga ja entusiastlike eestvedajatega saavutanud. Veel tähtsam on, et kõike tehakse hingega. Tänu suhtlusringkonnale ja eluaegsele Setomaal elamisele olen suutnud oma seto keele oskuse hoida 99% peal. Tunnen seda keelt rääkides „oma“ inimese ära.

Huvid. Olen aastakümneid tegelenud ja viimastel aastatel eest vedanud valla võrkpallielu (noored ja „vanad“) ning kuulun orienteerumisklubi Peko ridadesse juhendades ja innustades ka lapsi.

Alates aastast 1987 olen lõbustanud oma pillimänguga ~200 pruutpaari ja ligi 1000 juubilari. Lisaks aastavahetusepeod, jaaniõhtud, jne …

Lisaks pikaaegsele autoreisi- ja fotohuvile, olen nüüd „haigestunud“ ka videomaailma maagiasse ning tänu Värska Sanatooriumi pakkumisele taasavastanud klaverimängu võlu.

Alates pangandusse minekust tekkis võimalus ja ääretu huvi arvutimaailma müstika vastu.
Interneti püsiühenduse võimaluse levikuga maapiirkonda sai külastatud pea kõiki Värska valla kodusid, veetud juhtmeid, paigaldatud seadmeid, et maailma info ja infotehnoloogilised võimlused oleksid maapiirkonnas kättesaadavad. Tihti nädalavahetustel, õhtuti ja „võileiva“ (kulumaterjali) hinna eest … Rõõm oli rõõmu valmistada! Juba pangas tuli vanematele raamatupidajatele tõestada, kuidas arvuti teeb ülikiirelt ja veatult mitme inimese päeva rehkenduse, ehk siis tekkis olukord, kus tuli hakata targutajaks, õpetajaks. Aga alles teist õppeaastat (juhuse tahtel) olen seda tööd tegemas Viluste Põhikoolis.

Olen osalenud Värska Vallavolikogu I koosseisu (1993-1996) töös.
Kogemuste võrra rikkamana soovin taas panustada, nüüd suurema koduvalla arengusse.
Oma otsustes lähtun põhimõttest – valla püsimine ja areng sõltub tööandjatest ja haridussüsteemist ning kultuuri peab mõistlikult toetama, see toob kaudselt rohkem tagasi.

Ärge jätke midagi juhuse hooleks, tulge valima !